panelsamtal under kyrkornas nätverksdagar kring migration och integration. Flera personer i panelen står och pratar med varandra.

I förra veckan arrangerade Sveriges kristna råd, i samarbete med Sensus Studieförbund och Studieförbundet Bilda, kyrkornas nätverksdagar kring migration och integration.
Årets tema var ”Tillsammans för ett öppet samhälle – Rum för gästfrihet och gemenskap”.
Totalt deltog ca 75 personer i nätverksdagarna i Smyrnakyrkan i Göteborg.  

Dagarna var späckade med viktig kunskap och fördjupning i olika typer av seminarier, gemensamma i plenum och en stor variation av valbara miniseminarier. Samtidigt som det också fanns stort utrymme för samtal, nätverkande och att ta del av utställningen ”Råg i ryggen”.

– Bara dagar efter att den nya regeringen la fram sin regeringsdeklaration, där en tredjedel av regeringsöverenskommelsen handlar om hur migrationspolitiken kraftigt ska stramas åt möttes vi till dessa nätverksdagar. Vilken tajming för medarbetare och volontärer i kyrkorna, från olika delar av landet, att mötas då, säger Inga Johansson, samordnare för Diakoni och Samhälle i Equmeniakyrkan och med i Sveriges kristna råds arbetsgrupp kring migration och integration som format programmet till dagarna, och fortsätter:

– Vi behövde verkligen mötas för att dela vår oro. Redan i Sofia Camnerins inledning konstaterades att vi, kyrkorna, fortsätter att arbeta för att välkomna främlingen och visa gästfrihet. Vi kommer aldrig att vika en tum för det oändliga människovärdet!

Deltagare på Kyrkornas nätverksdagar kring migration och integration 2022. I Smyrnakyrkan i Göteborg.
Foto: Wilhelm Blixt

Under första dagen av nätverksdagarna föreläste även fader Cyril Hovorun, ortodox präst från Ukraina och professor i ecklesiologi, internationella relationer och ekumenik vid Enskilda Högskolan Stockholm, om hur kriget i Ukraina påverkar de ekumeniska relationerna i landet. Men han gav även bakgrund till hur mottagandet har varit för ukrainare som flytt till Sverige och där kyrkorna har varit viktiga för många av dessa. Men han talade även om vilka utmaningar det innebär. Han avslutade också med en uppmaning till fortsatt bön för fred och slut på kriget och för det ukrainska folket.

Fader Cyril Hovorun. Foto: Wilhelm Blixt

Kristina Helgesson Kjellin, forskare i kulturantropologi, berättade om sin forskning kring integration, gästfrihet och kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Inte minst hur kyrkorummet ställs inför nya utmaningar när olika målgrupper med olika bakgrund tar plats. Går det att ha ett Maria-altare i en luthersk kyrka? Lyfte Kristina Helgesson Kjellin fram som ett exempel där gästfriheten och gemenskapen sätts på prov i praktiken.

Hon talade också om vikten av gåvoutbyte, ett sätt att involvera fler att få vara med att ge till det gemensamma sammanhanget.

Sofia Camnerin, Kristina Helgesson Kjellin och Anna Karlgren. Foto: Wilhelm Blixt

Dag två inleddes med ett engagerat panelsamtal med representanter från tre olika sammanhang i Göteborg som delade med sig av hur de har gått från ”gästfrihet till gemenskap”. Dessa olika sammanhang möter flyktingar, papperslösa, människor som inte har mat eller bostad eller som på andra sätt är eller har varit marginaliserade.

De som medverkade var Agape Göteborg, som arbetar med ensamkommande och representerades av Matilda Brinck-Larsen, verksamhetsansvarig och David Nilsson, projektledare. Smyrnakyrkan Göteborg – delade erfarenheter om matförrådet ”Manna” där behövande kan få matkassar och presenterades av Tina Brunegård, diakon, och Tomas Sjödin, pastor.
Catarina Svensson, präst i Svenska kyrkan, och Emma Rossvik, verksamhetsutvecklare Vuxenskolan Väst, från ett gemensamt projekt med kvinnor från olika länder i Uddevalla och stadsdelen Dalaberg med namnet ”Power of Pink” delade också erfarenheter och bilder från sitt arbete med kvinnogruppen.

panelsamtal under kyrkornas nätverksdagar kring migration och integration. Flera personer i panelen står och pratar med varandra.
Panelsamtal med olika lokala aktörer i Göteborg på temat ”Från gästfrihet till gemenskap”. Foto: Wilhelm Blixt


Alla representanter talade mycket engagerat om hur de arbetar, men också om frustrationen och vad som sätter käppar i hjulet.

Matilda Brinck-Larsen berättade om vad som har hänt i arbetet med flyktingar sedan 2015. Året då hon också slutade som kommunal tjänsteman i Göteborg och startade frivilligorganisationen Agape Göteborg för att skapa mer trygghet för ungdomar i utanförskap.
– Samhället kan inte gå och lägga sig förrän alla är hemma, sa hon väldigt gripande i panelsamtalet.

Efter detta gav Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap, en lägesbild över demokratin och civilsamhället. Hot och möjligheter. Och om hur och varför civilsamhället och trossamfunden är viktiga arenor där vi tränar på demokrati.

Erik Amnå. Foto: Wilhelm Blixt

Under nätverksdagarna har deltagarna också fått sjunga ”härmsånger” på svenska, arabiska, turkiska, ukrainska och många andra språk under ledning av musikpedagogen och pastorn Jan Mattson. Flera av sångerna har kommit till i stadsdelen Bergsjön i Göteborg under parollen ”Sjung med dom som kommer”. Dessutom fick den som ville delta i ”Världens mässa” som också har formats i Svenska kyrkan i Bergsjön.

”Världens mässa” under musikalisk ledning av Jan Mattson. Foto: Wilhelm Blixt

Läs artikel i Dagen om nätverksdagarna

”Dagersättningen är så låg att många söker sig till kyrkorna”

Läs artikel i Kyrkans Tidning om nätverksdagarna

Professorns oro för Sverige: Något mer än främlingsfientlighet

Fortsätt läsa mer från oss