För andra året i rad vill Sveriges kristna råd inspirera de kristna församlingarna i Sverige till att uppmärksamma ”Rötter och Liv – en dag tillägnad judisk-kristna relationer”. Den dagen är i år söndagen den 19 november.

Kristna har sina rötter i den judiska tron och traditionen. Kyrkan växte fram under en lång period ur sin judiska bakgrund och betraktades först som en judisk sekt. Vägarna har gått åt skilda håll men vi påminns på olika sätt om det judiska arvet i kyrkans teologi, gudstjänstfirande, högtider och ceremonier.

Det är spännande att upptäcka alla dessa rottrådar tillbaka till ursprunget. Länge levde kyrka och judendom i en spänning till varandra och kyrkan gjorde sig skyldig till grym förföljelse och blodiga angrepp på judarna. Idag söker vi vägar till försoning och fredligt utbyte.

Den 19 november är vi inbjudna att fördjupa vår medvetenhet och kunskap om vårt ursprung. I program och events men också i predikningar, reflektioner och andakter kan vi i våra församlingar bli påminda om våra rötter. Ett av många teman som ligger nära till hands efter alla koranbränningar är ”våra heliga skrifter” – vad är de, vad betyder de för oss, hur hanterar vi dem, hur förvarar vi dem?

Uppmärksamma dagen i din församling

Med hjälp av judiska grannar och vänner och utifrån egna resurser kan våra församlingar uppmärksamma dagen ”Rötter och Liv” med föreläsningar, samtal, studiebesök, filmer, musik, kyrkkaffen – det finns många möjligheter.!

Se dig omkring: vad kan vi göra, vem kan vi tillfråga, vilka ämnen intresserar oss? Låt ”Rötter och Liv” bli en inspirationsdag för oss, som ger kunskap och fördjupning om oss själva och kontakt och vänskap med våra judiska systrar och bröder!

Flera församlingar i landet planerar att uppmärksamma dagen, bland annat i Karlstad och Lund, Trollhättan och Stockholm. Håll utkik efter församlingar i din närhet!

SKR:s arbetsgrupp för ”Rötter och Liv”

Ladda ner affischen!


Fortsätt läsa mer från oss