Risto Cantell, ecklesiastikråd i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ledamot i EIN:s (Ekumenik i Norden) styrgrupp, har av Svenska kyrkan tilldelats S:t Eriksplaketten, som utdelas till förtjänta personer i andra kyrkor. Han får plaketten med motiveringen ”för att genom hängivet, kunnigt och uthålligt ekumeniskt arbete fördjupat den nordiska ekumeniken, den särskilda närheten mellan den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Svenska kyrkan samt utvecklat de nordiska kontakterna med de ortodoxa kyrkorna.”

Fortsätt läsa mer från oss