ljus bön jerusalemDen gångna vintern har människors utsatthet kommit oss nära genom de romska familjer som lämnat sina hem i hopp om en bättre framtid för sig och sina familjer.

Inbördeskriget i Syrien tvingar människor till ofrivillig flykt och från den afrikanska kontinenten beger sig många människor ut i bräckliga farkoster på Medelhavet med förhoppningar om en bättre framtid i Europa. Från andra delar i världen kommer rapporter om övergrepp och våld mot människor på grund av deras tro, etniska tillhörighet eller sexuella läggning.

Sveriges kristna råd arbetar på olika sätt både i Sverige och i samarbete med kyrkorna i Europa mot rasism och främlingsfientlighet och för integration. Och genom Kyrkornas världsråd stöder vi kyrkornas arbete mot rasism och annan diskriminering.

Andra söndagen i påsktiden, den 27 april går kollekten i Svenska kyrkans församlingar till detta viktiga arbete. Du kan också stödja genom att sända ett bidrag till Sveriges kristna råd, bankgironummer: 5834-8756, märk inbetalningen ”Rikskollekt”.

Fortsätt läsa mer från oss