Idag är det högtidlig öppning i den svenska riksdagen. Statsministern läser upp regeringsförklaringen som talar om vad regeringen vill göra för att Sverige – i en vacker och sargad global värld – ska fortsätta att vara ett bra land att leva i.

I förra veckans blogg berättar Karin Wiborn om hur hon förra onsdagen deltog i minneskonserten i Kungsträdgården för Anna Lindh. Hon blev uppmuntrad av vad en enskild människas livsverk kan betyda. Och hon utmanar oss alla till engagemang under valåret 2014. Låt kristna röster bli hörda! Låt oss följa Jesus Kristus så att världen förändras i god riktning. Sångaren Rikard Wolf sjöng om mirakler, och Karin vill se dem förverkligas i vår värld idag.

En av mina favoritförfattare heter också Volf (fast med enkel-V). Förra året läste jag den kroatiske teologen Miroslav Volfs bok A Public Faith, How Followers of Christ Should Serve the Common Good. Han vill att kristna (liksom andra religiösa) människor ska kunna bidra med sina religiöst grundande övertygelser. Religion är inte bara en privatsak. Men frågan blir då: Hur kan vi låta religionen ha en plats i det offentliga utan att det uppfattas som att den innebär tvång för andra? Hur undviker man ett totalitärt religiöst styre, det som man kan se i vissa andra länder och som verkar vara en frestelse när religiösa människor vill att Guds vilja ska ske?

Här är en kort-kort sammanfattning av Volfs syn:

1  Kristus är Guds ord och Guds lamm som kommit i världen för alla människors bästa; de är alla skapade och älskade av Gud. Kristen tro är därför ”profetisk” eftersom den vill påverka världen. Kristna bör vara aktiva i alla livets sfärer: utbildning och konst, affärsliv och politik, kommunikation och underhållning etc.

2  Kristus kom för att försona världen genom förkunnelse, hjälpa människor och för att dö en brottslings död till förmån för oss ogudaktiga. På alla sätt förkunnade han nåd. En påtvingad tro är helt oförenlig med detta.

3  Att följa Kristus innebär att söka möta andras behov (liksom sina egna) och arbeta för att andra människor ska blomstra. En vision om hur människor blomstrar och vad det gemensamma goda innebär är kristenhetens bidrag i den allmänna debatten.

4  Eftersom världen är skapad av Gud och eftersom Ordet kom till sitt eget (även om de inte tog emot honom) kan kristen hållning inte vara entydig opposition eller total transformation. En mycket mer komplex attityd är oundviklig: acceptera, förkasta, lära från, transformera, använda.

5  Jesus Kristus beskrivs i NT som ”det trovärdiga vittnet” (Upp 1:5) och hans efterföljare förstod sig själva som vittnen (Apg 5:32). Kristna ska arbeta för mänsklighetens blomstring genom att bära vittnesbörd om Kristus som förkroppsligar det goda livet, inte genom att tvinga sin vision på andra.

6  Kristus har ingen färdig ritning för det goda samhället. Många olika politiska strukturer är kompatibla med kristen tro, från monarki till demokrati. Matt 7:12 bör driva kristna till att bejaka pluralismen.

Fundera gärna vidare hur en sådan utgångspunkt påverkar ditt engagemang under det kommande året. Vad bör de kristna rösterna (för det finns naturligtvis fler än en kristen röst) säga under supervalåret 2014 då vi har både EU-val och riksdagsval?

En konkretisering: I ett samarbete med flera samarbetspartners publicerar idag Sveriges kristna råd och Marcus förlag boken Fred är vägen till fred. Huvudtexten är av K G Hammar och den kompletteras av ett antal kortare texter av andra personer. Arbetet för rättvis fred är en av våra viktigaste frågor. Hur kan Sverige och vi alla bidra till att civilt fredsarbete blir viktigare än ett militärt? En sätt är att flytta mer resurser till den civila sektorn, att göra en tyngdpunktsförskjutning. I årets budget får det militära försvaret ytterligare resurser. Varför inte satsa dem istället på civila fredsinsatser?

Vi ber:
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

/Björn Cedersjö

 

Fortsätt läsa mer från oss