En av SKR:s viktigaste funktioner är den att vara en kyrkornas röst i samhällsdebatten. Det sker återkommande i form av uttalanden, debattartiklar eller andra yttringar ut i offentligheten. Lite mer i det tysta – men oftare – sker det i form av remissyttranden över betänkanden från statliga utredningar. Aktuella just nu är yttranden över betänkanden i så skilda ämnen som avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål, statlig imamutbildning och avlyssning och andra hemliga tvångsmedel.

Fortsätt läsa mer från oss