hjärtan
”Kärleksbombning” den 2 januari vid moskén i Uppsala efter attacken. Fotograf: Sofia Oreland.

– Det är en mänsklig rättighet att kunna utöva sin religion. I Sveriges Interreligiösa råd möts företrädare för både större och mindre världsreligioner för att stödja varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Vi vill samexistens och vänder oss mot alla utryck av hat och fientlighet, fortsätter Karin Wiborn.

Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 kommer budkavlar med uttalandet från de religiösa ledarna att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. För att understryka den gemensamma kampen mot hatet kommer olika religiösa företrädare att lämna över budkaveln till varandras heliga rum. I Stockholm kommer budkaveln lämnas till Storkyrkan av en muslim och läsas upp av en representant från Judiska församlingen.

Onsdagen den 4 februari överlämnas budkavlarna av representanter för Sveriges Interreligiösa Råd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kampanjen initierades genom ett uppdrag från Regeringskansliet.

De religiösa ledarna förbinder sig även att stå vid varandras sida i solidaritet. När en grupp utsätts för aggressivitet, hot eller våld kommer därför Sveriges Interreligiösa Råd kunna fatta beslut om stödmanifestationer.

-Skulle religionens lampa fördunklas, kommer kaos och förvirring att följa, och rättvisans och rättrådighetens, lugnets och fredens ljus slutar lysa, säger Örjan Widegren från Svenska Bahá’í-samfundet.

Några stift och församlingar är redan involverade i manifestationen. Vill din församling eller stift vara en del av Vägra hata? Församlingar kan till kontaktpersonerna nedan anmäla om ni deltar i en manifestation eller läser upp budkavletexten. Lokala manifestationer i form av överlämning av budkavel kan även ske över allt där det finns församlingar som vill delta. Flera budkavlar kommer att förberedas som kan läsas upp på flera platser samtidigt för att göra kampanjen så inkluderande och främjande för interreligiös samverkan som möjligt. Det går även att enbart läsa upp texten vid bön, gudstjänst och samlingar för att uppmärksamma kring att manifestationerna äger rum runt om i Sverige under helgen.

Kontaktpersoner Vägra hata!
Ulf Lindgren, projektledare Vägra hata! och komminister i Stockholms Domkyrkoförsamling, ulf.lindgren@svenskakyrkan.se
Eva-Maria Munck, koordinator fredsfrågor på Sveriges kristna råd,
eva-maria.munck@skr.org

Läs uttalandet från Sveriges interreligiösa rådtext (texten i budkavlen):Uttalande Sveriges interreligiösa råd 20141222

Information om manifestationen i PDF:
Information om manifestationen Vägra hata!

Fortsätt läsa mer från oss