Idag möttes fem religionsexperter för att besvara frågor från Kriminalvården. Medarbetare inom myndigheten samt präster, pastorer, diakoner och imamer ingår i gruppen dit medarbetare kan skicka frågor.

Andaktsrum på Kumla-anstalten. Foto: Mikael Stjernberg.

Expertrådet träffades idag för första gången på Ekumeniska Centret i Alvik där Sveriges kristna råd har sitt kontor. Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet.
– Det är endast religionsfrågor man kan få svar på och denna kunskap ska vägleda oss i våra beslut, säger Gunilla Nilsson, kvalificerad handläggare inom Kriminalvården på Enheten för utveckling av verksamhetsinnehåll i anstalt och häkte.

Gunilla Nilsson berättar att svar på religionsfrågor efterfrågas ute i verksamheterna och att det råder en osäkerhet kring hur vi bör förhålla oss till frågorna.
– Det kan handla om innehav av olika artiklar, såsom huvudbonader. Det kan vara frågor om ledighet från produktionen eller om matrutiner, till exempel fasta, berättar hon.

Gunilla Nilsson berättar att tanken är att bygga upp en kunskapsbank som ska finnas tillgänglig för Kriminalvårdens anställda samt de som arbetar med andlig vård inom Kriminalvården.
– Personal hör av sig när situationer uppstår, utan framförhållning. Istället för att vi ska ställas inför de här frågorna varje gång, så vill vi samla ihop vanliga frågor svar och göra informationen tillgänglig för vår personal.

– Det känns oerhört bra att Kriminalvården tar dessa frågor seriöst och respekterar religionsfriheten, säger Olle Kristenson, teologisk direktor på Sveriges kristna råd.

Det finns cirka 170 präster, pastorer, diakoner och imamer som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Varje intagen i svenska fängelser och på häkten ska ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen.

Sveriges kristna råds expertråd består av följande personer:
Smajo Sahat, imam
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, Uppsala universitet
Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss