Sommaren 2012 kommer FN att ha en konferens med avsikten att nå fram till en överenskommelse som reglerar och kontrollerar vapenhandeln i världen. Runt om i världen samlas nu opinion för att påverka att detta avtal på ett tydligt sätt ska begränsa och kontrollera vapenhandeln inklusive spridningen av lätta vapen.

Inom den av SKR drivna Göteborgsprocessen antogs ett uttalande i ärendet vid en konferens i Nairobi förra året. Detta uttalande har sedan bearbetats och finns nu i en version som ska vara möjlig för ledare i olika religiösa samfund att underteckna. Önskemålet är att så många religiösa organisationer och religiösa ledare som möjligt ska ställa sig bakom uttalandet. SKR:s styrelse beslöt vid sammanträde den 15 september att ställa sig bakom uttalandet och ta det med till det interreligiösa rådet så att fler ges möjlighet att stödja denna angelägna sak.

Fortsätt läsa mer från oss