Som ett led i regeringens arbete för att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans beviljas Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ett bidrag på 500 000 kronor för att genomföra utbildningar och seminarier om antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi. Vidare beviljas Sveriges kristna råd ett bidrag på 300 000 kronor för att genomföra projektet Vi som inte hatar i nära samverkan med Sveriges interreligiösa råd. Syftet med projektet är att visa på hur religioners samverkan och samexistens bidrar till ett gott samhälle med ökad ömsesidig respekt och minskad främlingsfientlighet.

– Sverige är mer öppet och tolerant samhälle i dag än för 20 år sedan men samtidigt vittnar muslimer, romer, judar, afrosvenskar och andra om hat, hot, fördomar och främlingsfientlighet i vardagen. Arbetet för att bekämpa rasism och intoleransen måste ständigt pågå. Det politiska ledarskapet, på nationell och lokal nivå, är avgörande. Och lärare ska kunna bemöta intoleransen i klassrummet. Vidare spelar religiösa ledare och samfund en viktig roll för att motverka fördomar och främlingsfientlighet, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Fortsätt läsa mer från oss