I en debattartikel i Aftonbladets nätupplaga skriver idag ett antal personer, verksamma inom olika delar av Rättvis handel-rörelsen om sambandet mellan Rättvis handel och klimatfrågorna. Bland skribenterna finns Jon Bergeå, projektsekreterare i Sveriges Kristna Råds projekt Kyrka för Rättvisemärkt. Debattörerna skriver bland annat om den dubbla utmaning världen står inför då miljontals människor lever i svår fattigdom samtidigt som klimatförändringen skall bromsas. De som producerar Rättvisemärkta produkter är föregångare vad gäller att ställa om till en produktion som är mer hållbar, skriver man också i debattartikeln.

Fortsätt läsa mer från oss