jord800

Jag skriver denna blogg måndagen efter de fruktansvärda attentaten i Beirut och Paris. Och jag gör det som en protest: Att inte bara låta livet handla om det onda som händer, att inte tala krigiskt språk som svar, att försöka möta det onda med det goda, att låta livet gå vidare i sin vardaglighet. Därför handlar denna blogg inte om terrorhandlingarna utan om klimaträttvisa.

Är du rätt vis?

Så här skriver Wikipedia om vishet: Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap, förstånd. Förutom att besitta alla dessa egenskaper, ska man även ha förmågan att kunna fatta de bästa besluten ur alla möjliga aspekter. Visdom beskrivs ibland som intelligens plus erfarenhet, att man först med tiden blir vis.”

Jag känner några personer som jag tycker är visa. En av dem fyllde 70 år i lördags. Jag själv, och kanske många med mig, skulle väl möjligen kunna säga att vi är rätt visa, det vill säga har något av vishet. Jag brukar tala om att det blir ingen långsiktig fred utan rättvisa. Att därför arbeta för fred borde – om jag får göra den ordleken – vara rätt vist.

Den här veckan har temat Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas tid. Kyrkornas globala vecka är en årlig vecka då global rättvisa står i centrum för många församlingars och enskildas tankar och handlingar. Rättvisa kan handla om många saker. Globala veckan uppmärksammar i år klimatet som en rättvisefråga.

Vi närmar oss nu det stora klimatmötet COP21 i Paris som börjar första advent och pågår två veckor. Runt hela vår värld pågår aktioner till stöd för att våra politiker ska våga fatta modiga beslut, beslut som gör att jorden, vårt gemensamma hem, även i fortsättningen ska vara beboelig under goda villkor. Många människor kommer att delta i den stora manifestation som civilsamhället ordnar i Paris under första advent-helgen.

Klimatförändringarna drabbar alla. Men särskilt drabbar de fattiga människor. Det är därför det också är en rättvisefråga.

Därför:
Skriv på uppropet Act Now for Climate Justice.
– Ta del i offentliga klimatmöten som hålls på många orter under första advent-helgen.
– Bed för klimatmötet i gudstjänsten i din församling på 1 och 2 advent.

Vi ber: Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss