Rapport från den interreligiösa konferensen "Tools for Peace? – The role of religion in conflicts" är klar. Konferensen arrangerades i Söderköping 21-24 november 2004. Arrangörer var Sveriges Kristna Råd, Sveriges Muslimska Råd, Liv & Fredinstitutet och Kristna Fredsrörelsen.
Rapporten kan laddas ned som pdf eller beställas via Liv & Fredinstitutets hemsida.

Fortsätt läsa mer från oss