Ett uteblivet stöd till Palestina kan få stora konsekvenser för alla de som arbetar för demokrati, för ett samhälle där kvinnor och män behandlas lika och där alla människor får åtnjuta samma rättigheter. Tillsammans med sex andra svenska biståndsaktörer presenterar vi i en exempelsamling det breda utvecklingsarbete som svenskt bistånd gör.

Efter Hamas massaker på civila och militärer den 7 oktober beslöt den svenska regeringen att pausa och se över utvecklingsbiståndet till Palestina. Enligt regeringen gör de översynen för att försäkra sig om att inget stöd, direkt eller indirekt, går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas, som utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel eller dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda och personer som har samröre med sådana aktörer.

Flera av biståndsaktörerna bakom rapporten arbetar för att med hjälp av svenskt bistånd dokumentera, analysera och uppmärksamma brott mot folkrätten och för att mänskliga rättigheter ska respekteras, både av ockupationsmakten och av de palestinska myndigheterna på Västbanken och i Gaza.

Följeslagarna de enda som bidrar med internationell skyddande närvaro

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel som verkar på inbjudan av lokala kyrkoledare är enligt FN den enda etablerade aktören som bidrar med internationell skyddande närvaro på Västbanken. Programmet ger skydd åt palestinier på ockuperat område genom att följeslagarna finns på plats där riskerna för civila är som störst. Det gäller vid israeliska arméns vägspärrar som palestinier regelbundet måste passera, i utsatta jordbruksområden och tillsammans med barn på väg till och från skolan. Närvaron vidgar palestiniernas handlingsutrymme och ger moraliskt stöd och hopp åt de krafter som verkar för en fredlig lösning genom ickevåld.

Följeslagarprogrammet samlar också in information och rapporterar händelser i området, samt samverkar med israeliska människorättsorganisationer och bidrar med utbildningar utifrån sina erfarenheter.

Följeslagare tryggar flickors skolnärvaro

Följeslagarprogrammets skyddande närvaro har en direkt positiv effekt på individers vardagsliv. Herdarna når betesmarker de annars har svårt att komma till på grund av hot och våld nära israeliska bosättningar, bönder kan skörda sina oliver, barn och lärare kommer till skolan. Föräldrar och lärare berättar att barnen sover lugnare och presterar bättre i skolan tack vare följeslagarna. En utvärdering av UNICEF fann att israeliska soldater uppträdde mindre aggressivt mot palestinier vid vägspärrar och kring skolor där följeslagarna var närvarande. Föräldrar som annars skulle ha hållit barnen hemma på grund av risker för trakasserier längs skolvägen, låter sina barn gå till skolan. Programmet har särskilt positiv effekt på flickors skolnärvaro, då de i högre grad annars skulle ha hållits hemma i tider av osäkerhet. De intervjuade barnen, lärarna och föräldrarna berättade att Följeslagarprogrammet visade att det internationella samfundet fortfarande bryr sig om deras utsatthet.

Följeslagarna evakuerades men försöker behålla sina lokala kontakter på distans

Sedan den 7 oktober har våldet ökat och just nu kan inga följeslagare vara på plats på grund av stora begränsningar i hur det går att förflytta sig på Västbanken. Följeslagare evakuerades den 12 oktober och väntar nu på att kunna återvända. Genom lokala kontakter försöker de ge direkt information om vad som händer i byarna på Västbanken.

Ladda ner rapporten!

Fortsätt läsa mer från oss