Den 26-27 maj 2010 (onsdag-torsdag) hålls Sveriges Kristna Råds och Svenska missionsrådets årsmöten inom ramen för en gemensam årskonferens för de båda organisationerna. Som tidigare meddelats hålls konferensen i S:t Afrems katedral i Södertälje (syrisk-ortodoxa kyrkan).

Under konferensens första dag hålls en plenarsamling utifrån att det är 100 år sedan den stora missionskonferensen i Edinburgh hölls. Edinburgh 1910 räknas som startskottet också för den världsvida ekumeniken. Biståndsminister Gunilla Carlsson medverkar efter lunch på torsdagen. Samma eftermiddag hålls en plenarsamling med rubriken ”Irakiska kristna – exilen och framtiden”. Allmänheten är välkommen till gudstjänster och plenarsamlingar.

Fortsätt läsa mer från oss