Sveriges Kristna Råds årsmöte hålls den 28-29 april i Helsingborg i samverkan med Helsingborgs Kristna Råd. Gudstjänster, förhandlingar och seminarier är alla viktiga delar i årsmötet. Helsingborgs kommun bjuder på lunch den 28 april och parallellt med första dagens samlingar för de olika kyrkofamiljerna hålls ett inspirationssamtal tillsammans med företrädare för lokala ekumeniska råd i Skåne.

Fortsätt läsa mer från oss