Seminariet utgår från det handlingsprogram som antagits för SKR:s klimatarbete och kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. Medverkar gör Henrik Grape (Svenska kyrkan) och Stefan Swärd (Evangeliska frikyrkan), som båda är ledamöter i SKR:s arbetsgrupp, samt Ankin Ljungman från Diakonia och en talare från Svenska Naturskydssföreningen (namn ej klart i skrivande stund).

För ytterligare information: Björn Cedersjö, direktor Kyrka-samhälle

Fortsätt läsa mer från oss