Välkommen till vår butik på nätet. Här kan du både beställa material samt i många fall ladda ner produkterna fritt. Till höger så presenteras olika verksamheter och områden/kategorier.

Värna den jord som Gud älskar

Värna den jord som Gud älskar #18

Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling.

Författare: Arbetsgrupp

40.00 kr

Utgivningsår2013
Nummer i skriftserien18 (samt 18B som har engelsk översättning)
Antal sidor28
ISSN1650-9196

Klimatsituationen blir alltmer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka.

I denna skrift diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

Klimatforskningens prognoser måste tas på allvar. Framtiden är möjlig att påverka.

Skriften har tagits fram av en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd. Skriften finns på svenska och engelska. Den engelska upplagan kan endast laddas ner som PDF.

Denna produkt kan fritt laddas ner som PDF.