Välkommen till vår butik på nätet. Här kan du både beställa material samt i många fall ladda ner produkterna fritt. Till höger så presenteras olika verksamheter och områden/kategorier.

Ur djupen ropar vi

Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Författare: Per Harling, Lennart Henriksson, Lennart Renöfält, Catharina Segerbank och Karin Wiborn

30.00 kr

Produktionsår2003
Antal sidor142
ISBN91-87294-39-7

Vi hör alla ihop – mer än någonsin – i den globala byn, i den by där bönen ständigt stiger ur djupen, där ljus tänds i omsorg om varandra, där försoningens möten trots allt sker och där lovsånger och protestsånger delas i hopp om att vi en gång ska få uppleva ögoblicket av en återupprättad och försonad värld. Det är förför allt i mötet med varandra inför Guds ansikte i gudstjänstens sammahang, som vi blir lyhörda för Guds vilja och människors behov, och vi inspireras att fortsätta godhetens kamp i den heliga Andens kraft.

Ur djupen ropar vi är ett gudstjänstmaterial – framarbetat av en liten grupp inom Sveriges kristna råd – kring de stora frågorna som berör rättvisa, miljö, fred och försoning. I ett antal inledande artiklar reflekteras kring gudstjänst och symbolhandlingar, men här finns framför allt exempel på gudstjänster och böner som använts såväl i officiella ekumeniska sammanhang som i lokala församlingssammanhang. I centrum för det kristna gudstjänstfirandet står korset, försoningens, förlåtelsens och hoppets tecken. Det är i detta tecken och i Jesu namn vi samlas för att ur djupen ropa ut vår längtan efter en ”ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor”.

A4-format med spiralrygg.

Denna produkt kan fritt laddas ner som PDF.