Välkommen till vår butik på nätet. Här kan du både beställa material samt i många fall ladda ner produkterna fritt. Till höger så presenteras olika verksamheter och områden/kategorier.

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision #21

Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

Författare: Kyrkornas världsråds Faith and Orderkommission

40.00 kr

Produktionsår2014
Nummer i skriftserien21
Antal sidor64
ISSN1650-9196

Få nutida ekumeniska dokument har väckt ett så stort intresse och spelat så stor roll i de ekumeniska samtalen som det så kallade dokumentet från Kyrkornas världsråds Faith and Orderkommission, Dop, nattvard och ämbete (Nr 20 i Sveriges kristna råds skriftserie). Detta dokument presenterades för kyrkorna 1982.

2012 antog Kyrkornas världsråds centralkommitté nästa stora dokument som Faith and Order-kommissionen arbetat fram, på väg mot en gemensam vision. Här går man vidare i samtalen efter Lima-dokumentet och vill initiera ett ekumeniskt ecklesiologiskt samtal om kyrkans identitet och uppgift.

Sveriges kristna råd presenterar detta dokument på svenska och hoppas att den svenska utgåvan blir spridd och använd, både inom teologiska institutioner och i församlingar.

Denna produkt kan fritt laddas ner som PDF.