Välkommen till vår butik på nätet. Här kan du både beställa material samt i många fall ladda ner produkterna fritt. Till höger så presenteras olika verksamheter och områden/kategorier.

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer #5

- Reviderad utgåva

40.00 kr

ProduktionsårFörsta utgåva 2003, reviderad 2018.
Nummer i skriftserien5
Antal sidor30
ISSN1650-9196

Riktlinjerna är ett sätt att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker samt råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett.

Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer är ett allvarligt och försummat problem. Att vi som enskilda kristna och kyrkor reagerar tydligt mot sexuella övergrepp och trakasserier är en avgörande trovärdighetsfråga. Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska behöva utsättas för sexuella övergrepp. Dessa riktlinjer är ett sätt för medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker. Riktlinjerna innehåller också råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett.

Kyrkorna vill med dessa ekumeniska riktlinjer tydligt markera att sexuella övergrepp aldrig kan accepteras. Därför har Sveriges kristna råd genom sina företrädare i styrelsen beslutat att anta riktlinjerna och rekommendera medlemskyrkor och ungdomsorganisationer att anta och använda dem. En första version av riktlinjerna antogs 2003. Dessa har sedan reviderats och vidareutvecklats och antagits på nytt 2018.

Riktlinjerna innehåller teologiska och principiella resonemang, men också praktiska tips och idéer om hur man kan gå tillväga i olika konkreta situationer.

Läs mer

Läs mer om skriften: Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

Denna produkt kan även fritt laddas ner som PDF: