Välkommen till vår butik på nätet. Här kan du både beställa material samt i många fall ladda ner produkterna fritt. Till höger så presenteras olika verksamheter och områden/kategorier.

Charta Oecumenica #1

Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa

40.00 kr

Produktionsår2001
Nummer i skriftserien1
Antal sidor28
ISSN1650-9196

Det behövs mer än någonsin en ekumenisk förståelse i Europa! Därför hälsas dokumentet Charta Oecumenica, som överlämnades till kyrkorna i Europa av KEK (Konferensen för Europeiska Kyrkor) och CCEE (De Europeiska Biskopskonferensernas Råd) i april 2001, med glädje och stora förhoppningar. Många talar om en historisk möjlighet.

Dokumentet, som fått underrubriken: ”Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa”, är det första i sitt slag, gemensamt för katoliker, ortodoxa, anglikaner, gammalkatoliker, lutheraner och reformerta.

Tanken med Charta Oecumenica är att den ska användas som ett redskap för samtal. Den är inget färdigt dokument utan kan ständigt förändras och förbättras på den väg kyrkorna vandrar tillsammans!

Översättningen har godkänts av styrelsen för Sveriges kristna råd.

Denna produkt kan fritt laddas ner som PDF: