Varje år delar Ickevåldsfonden ut priser till projekt och personer värda att uppmärksammas för sitt arbete mot våld. I år arrangeras för första gången en konferens i samband med prisutdelningen på Ickevåldets dag, fredagen den 30:e november, på Fryshuset i Stockholm.

Årets fyra pristagare, utan inbördes ordning, är:

Truls Bernhold får Ickevåldsfondens pris på 100 000 kronor för att i klostermiljö ha hjälpt många intagna vid kriminalvårdsanstalter att ompröva sina liv. Han får priset för att kunna fullfölja projektet och ledsaga de före detta kriminella även efter deras frigivning.

Brottsförebyggande centrum i Värmland får Ickevåldsfondens pris på 100 000 kronor för sitt långsiktiga och konkreta arbete att förebygga våld bland ungdomar, däribland genom arbetsmaterialet Tänkarboken för lärare och elever. De får priset för spridningen av Tänkarboken.

Mikael Åström och Medlingsverksamheten i Umeå kommun får Ickevåldsfondens pris på 100 000 kr för sitt arbete att genom medling hitta konstruktiva lösningar för försoning mellan offer och gärningsmän. Priset ska bland annat användas till att utveckla medlargruppens kompetens vid medling i ungdomsbrott.

Anton Abele får Ickevåldsfondens hederspris på 25 000 kronor för sitt initiativ att på några dagar samla 10 000-tals unga i protest mot gatuvåldet.

Prisutdelningen sker på Fryshuset i Stockholm på Ickevåldets Dag, den 30 november 2007, klockan 16.15.

Fortsätt läsa mer från oss