Coronapandemin påverkar hela vår värld, vårt land och alla individer. Regeringens beslut (27/3) om förbud för allmänna sammankomster med fler än 50 personer får konsekvenser för gudstjänster och annan verksamhet i landets församlingar och kyrkor.

Sveriges kristna råd uppmanar medlemskyrkorna att följa de rekommendationer och bestämmelser som ges. Vissa verksamheter har fått ställas in och fler kommer att stängas ner temporärt. Andra verksamheter fortsätter däremot i förändrad form: inomhusaktiviteter förläggs utomhus, möten och andakter blir digitala, grupper träffas i mindre enheter och så vidare.

Sveriges kristna råd uppmanar till gudstjänstliv utifrån gällande restriktioner och anpassningar från Folkhälsomyndigheten för att stoppa smittspridning. Kyrkorna behöver inte stänga. Även om det skulle komma restriktioner som inte tillåter mer än två personer att samlas så kan gudstjänstliv pågå i våra kyrkor. Evangeliets röst tystnar inte under kris.

Restriktionerna kommer att vara särskilt kännbara vid påskens gudstjänster. Samtidigt får vår väg till Getsemane, Golgata och den öppna graven just i år ett speciellt djup. Vi dras in i lidandet och kommer att förkunna livets seger över döden även under pågående coronakris.

Trossamfundsminister Amanda Lind säger i en intervju (Dagen 27/3):

– Det är viktigt att samfunden ska finnas där i denna svåra tid, men det kan ske på olika sätt.

Så kan gudstjänst firas

Bön

Låt oss be med och för varandra! För dem som fortfarande bedömer det möjligt att fortsätta bjuda in till gudstjänst – bed för dem som inte har möjlighet att samlas.

Vi kan be tillsammans med den bön Sveriges kristna råd tidigare har publicerat med uppmaning till bön för Sveriges ledning och folk:

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.


Läs mer – Kyrkorna och Coronaviruset

https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org