– Vårt land, precis som hela vår värld, står inför stora utmaningar. Vi upplever en global pandemi med allt vad det för med sig. Vi ser också hur våld och skjutningar skapar otrygghet och rädsla, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Som kyrkor finns vi på plats runt om i landet, även i områden där otryggheten blivit mer tydlig. Vi tror också att bön gör skillnad.
På söndag uppmärksammar många protestantiska kyrkor i vårt land att det är enhetens dag (14:e söndagen efter trefaldighet). Då samlas gudstjänstdeltagare för att reflektera över enheten i Kristus och det uppdrag som Jesus en gång bad om: ”Att de alla skall bli ett … för att världen ska tro”. I uppdraget ligger också vårt ansvar i en orolig tid. I en tid av splittring och motsättningar kallas troende att vara trovärdiga i sin strävan efter sammanhållning och enhet, både mellan kyrkor och i samhället.

– Bön hjälper oss att hålla samman som medmänniskor när annat vill splittra oss. Vi ber också om vishet och vägledning för samhällets ledare och beslutsfattare. Därför vill vi uppmana alla till bön om enhet och sammanhållning. Låt oss göra det enskilt och gemensamt, säger Karin Wiborn.


Bön om enhet

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss till dig i bön. Gud, sänd enhetens Ande över vår värld och över vårt land. Du har kallat oss till enhet, därför ber vi om fred där konflikter råder och om rättvisa där orättvisa härskar.

Låt oss vara enhetens bärare i en splittrad och polariserad tillvaro. Låt din kärlek till alla människor lysa genom oss och ge oss förstånd att se mångfald som en stärkande rikedom. Hjälp oss att övervinna all osäkerhet för det okända, och med nyfikenhet bygga broar till varandra.

Vi ber om kloka ledare och beslutsfattare som strävar efter det gemensamma bästa och som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning för en enad mänsklighet.

I Jesu namn.
Amen.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org