Sveriges kristna råd fyller 30 år i år och bjuder nu in till högtidlig jubileumsgudstjänst i Klara kyrka i Stockholm på torsdag den 10 november.
I samband med jubileet släpps också Sveriges kristna råds uppdaterade klimatskrift ”Värna den jord som Gud älskar”.
– Vårt jubileum är såklart värt att fira och högtidlighålla, vilket vi kommer göra på olika sätt. Samtidigt kan vi inte blunda för de akuta existentiella hot och utmaningar som vi människor och hela Guds skapelse står inför. Ett av dessa hot är klimatförändringarna och därför aktualiserar vi det med en uppdaterad klimatskrift som betonar allvaret, men också understryker hoppet i Jesus Kristus, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd bildades i slutet av 1992 som nytt nationellt ekumeniskt organ i Sverige med Thord-Ove Thordson som första generalsekreterare. Föregångaren Svenska Ekumeniska Nämnden hade dock verkat redan från 1933. Vid SKR:s bildande 1992 beslutade kyrkorna att den andliga vården inom Kriminalvården skulle vara ett av organisationens ansvarsområden. Läs gärna en historielinje på Sveriges kristna råds webbplats för andra milstolpar.

Under november och december kommer 30-årsfirandet bland annat innehålla en rad öppna samlingar. Till exempel jubileumsgudstjänst i Klara kyrka i Stockholm nu på torsdag 10 november klockan 18.30 och ekumeniska jubileumsseminarier i Jönköping (17/11) och i Göteborg (1/12).

I samband med detta jubileum lanseras också den uppdaterade klimatskriften ”Värna den jord som Gud älskar” (den första versionen av klimatskriften kom 2013). Det är Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling som har arbetat fram både den ursprungliga och den uppdaterade versionen. En nyhet är att den nya versionen även innehåller ett samtalsmaterial utarbetat av Sensus Studieförbund och Studieförbundet Bilda.

Generalsekreterare Sofia Camnerin skriver bland annat i skriftens förord:

”Det behövs handlingskraft. Läget är akut och det krävs förändring nu. Vi är som kristna kallade att ta ansvar för skapelsen. Vi behöver inse hur förbundna vi är med allt skapat, med andra människor, och med Gud. Vi behöver höra kallelsen till förvaltarskap och ta del av en nödvändig omställning. Samtidigt behövs hopp och tro. Många känner uppgivenhet och existentiell ångest. Kyrkorna bekänner gemensamt att Gud är Skapare av hela jorden och att Guds räddningsverk genom Jesus Kristus gäller hela skapelsen”.

Den uppdaterade klimatskriften går att köpa och beställa (fysisk form) och ladda ner (pdf) på Sveriges kristna råds webbplats under ”Material” från och med på torsdag, 10 november.


Jubileumsdatum:
10 november
Stockholm, Klara kyrka, jubileumsgudstjänst.

17 november
Jönköping, Frälsningsarmén – ”Sveriges ekumeniska landskap i förändring”.
Ur programmet:
”Framväxten av de nya pentekostala kyrkorna i svensk kristenhet” Torbjörn Aronson, kyrkohistoriker.

”Missionär i Jönköping – vision och verklighet”
Representanter från kyrkor i Råslätt samtalar om uppdraget att vara kyrka till Jönköping.
Abraham och Rebecca Akinyemi Akande, pastorer i Signs and Wonders Parish.
Håkan Karlsson, pastor i Råslätts församlingsgemenskap.
Fredrik Hollertz, präst i Svenska kyrkan med tidigare tjänst i Råslätts kyrka

1 december
Göteborg, Betlehemskyrkan – ”En ekumenisk vision för vår tid”.
Ur programmet:
“An ecumenical vision for our time” Metropolit Geevarghese Coorilos, ordförande för Kyrkornas världsråds kommision för mission och evangelisation.

Panelsamtal: ”Lokalt ekumeniskt arbete i vår tid – möjligheter och utmaningar”
Biskop Susanne Rappman, biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Marika Palmdahl, ordförande Göteborgs kristna råd
Johannes Magnusson, verksamhetsledare, Pingst Sverige.
Nausikaa Haupt, samordnare för katolska kyrkofamiljen, Sveriges kristna råd
Fader Misha Jaksic, samordnare för ortodoxa kyrkofamiljen, Sveriges kristna råd
Moderator: Jan Eckerdal, teologisk rådgivare, Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råds generalsekreterare:
1992-2003 Thord-Ove Thordson
2003-2012 Sven-Bernhard Fast
2012-2021 Karin Wiborn
2021- Sofia Camnerin


Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org