Sveriges kristna råd tillsammans med Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan är organisationerna som nu tilldelas medel från regeringen till stöd för det akuta flyktingmottagandet.
– Nu är vårt huvudfokus att agera snabbt för att dessa pengar ska nå fram till de sammanhang bland våra medlemskyrkor där de gör bäst nytta för människor som är på flykt från Ukraina, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Den 17 mars beslutade regeringen att avsätta 30 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med flyktingmottagande i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

”Det civila samhällets organisationer och trossamfunden är centrala aktörer för ett bra flyktingmottagande. Det visar inte minst erfarenheterna från flyktingsituationen 2015 då civilsamhället visade stor förmåga att agera snabbt och flexibelt. Därför är det viktigt att vi nu kan avsätta dessa medel och att de kommer civilsamhället till del så snabbt det går”, meddelade kulturminister Jeanette Gustafsdotter då i ett pressmeddelande.

Nu är det klart att dessa medel fördelas mellan Sveriges kristna rådRöda KorsetRädda Barnen och Svenska kyrkan. Sveriges kristna råd får ta emot 6,9 miljoner kronor.

– Vi gläds åt att regeringen vill skjuta till medel för att stödja kyrkorna i deras viktiga insats i det pågående flyktingmottagandet. Nu är vårt huvudfokus att agera snabbt för att dessa pengar ska nå fram till de sammanhang bland våra medlemskyrkor där de gör bäst nytta för människor som är på flykt från Ukraina, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd inleder nu genast arbetet med att hitta en modell för nödvändiga kriterier för mottagande av dessa medel och hur de bäst fördelas.
– Medlemskyrkorna kommer behöva äska medel i någon form. Samtidigt hörsammar vi regeringens ambition med att dessa pengar så skyndsamt som möjligt ska komma till användning, utvecklar Sofia Camnerin.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF), på uppdrag av regeringen, som kommer betala ut de 30 miljoner kronorna för att förstärka arbetet med humanitära insatser i samband med flyktingmottagandet i Sverige.
”Civilsamhället har som alltid agerat snabbt och på ett utomordentligt sätt stöttat dem som flytt undan kriget i Ukraina. Nu förstärks civilsamhällets arbete genom nya anslag från regeringen. De ideella krafterna är helt avgörande för hur bra Sverige ska lyckas med flyktingmottagandet”
, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nybergett pressmeddelande som går att läsa här. 

Kontakt:

Wilhelm Blixt, press- och kommunikationsansvarig
wilhelm.blixt@skr.org
08-453 68 02

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org