I tisdags inbjöd regeringskansliet till ett videomöte som idag hölls under en timma. Fyra religioner representerades. Sveriges kristna råds presidium företrädde kyrkorna. Regeringskansliets önskemål inför mötet var att höra om samfundens arbete med anledning av pandemin; hur arbetar man för att ingjuta hopp i de egna medlemmarna, hur möter man andliga behov under krisen och hur ställer man om sin verksamhet?

Statsministern inledde mötet med att tacka trossamfunden för alla insatser som görs runt om i landet. Stefan Löfven pekade på betydelsen av samfundens stöd till myndigheternas informationsinsatser, inte minst till grupper som inte har svenska som modersmål. Amanda Lind talade om behovet av ett samhälle som hänger ihop under krisen och lyfte fram betydelsen av trossamfundens insatser för de mest utsatta i samhället.

Föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, var först ut av de religiösa företrädarna att ge sin bild av situationen och lyfte vikten av att se till människovärdet i nuvarande situation. Han sade att kyrkorna är en del av samhället och att de lokala församlingarna är med och gör insatser, bland annat för de många äldre som är isolerade.

Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, berättade att kyrkornas medlemmar ber för situationen. Han lyfte den svåra situationen för asylsökande och papperslösa och att det behövs riktade åtgärder för att nå dessa grupper med information. Arborelius menade att det finns en stor risk för en utbredd smitta bland dem som gått under jorden.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, berättade att kyrkan ställer om snarare än att ställa in och ser ett utökat tryck för själavården, bland annat via Jourhavande präst. Jackelén talade om olika sätt att stärka den andliga motståndskraften och förmedla hopp samt samarbetet i civilsamhället för att hjälpa särskilt utsatta.

Misha Jaksic, ortodox samordnare på Sveriges kristna råd, berättade hur de ortodoxa kyrkorna i Sverige hanterat pandemin utifrån hur man firar gudstjänst, hälsar på varandra och så vidare. Jaksic talade om hoppet och vikten att hålla samman i svårigheter utifrån det ortodoxa sättet att tänka att ”ingen blir frälst/räddad ensam, bara i gemenskap med andra” och detta ska vi gemensamt klara.

Som företrädare för kyrkornas gemensamma arbete berättade generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, om situationen för själavård vid sjukhus, universitet, anstalter, häkten och förvar. Wiborn informerade också om kyrkornas gemensamma diakonala tema som i år handlar om ensamhet.

Löfven avslutade mötet med att tala om behovet av att upprätthålla människovärdet. Han uttryckte betydelsen av relationen med trossamfunden.

”Vi håller kanalerna öppna”, var statsministerns avslutande ord.

I mötet deltog förutom SKR:s presidium religiösa ledare från Sveriges Buddhistiska gemenskap, Förenade islamiska föreningar i Sverige och Judiska centralrådet. SKR:s presidium består av Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan (i mötet ersatt av Misha Jaksic, Serbisk-ortodoxa kyrkan), Antje Jackelén, Svenska kyrkan och Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

Den 18 mars deltog Sveriges kristna råd som en av cirka 20 företrädarna från civilsamhället i ett rundabordssamtal med Amanda Lind med anledning av den samhällssituation som spridningen av viruset Covid-19 gett upphov till.

Läs mer om kyrkorna och Coronaviruset:

https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org