Idag möts den migrationspolitiska kommittén till ett av sina sista möten innan man senare i augusti lägger fram sitt slutförslag till hur den framtida svenska migrationspolitiken ska utformas.

I dagens debattartikel frågar sig kyrkoledarna om intentionen hos den migrationspolitiska kommittén kommer att spegla svenska folkets vilja? Och hur påverkas svenska folkets grundläggande värderingar när företrädare för flertalet riksdagspartier vill att Sverige ska sätta ett volymmål?

– Inför den fortsatta processen med att forma den svenska migrationslagstiftningen är det viktigt att vi som bor i Sverige ställer oss frågan om kommitténs förslag verkligen bygger på värderingar som delas av en majoritet av oss.

Det säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Hon fortsätter:
– Eller är det så att flera av förslagen bör avstyrkas, just därför att de strider mot de grundläggande humanistiska värderingar som Sverige och Europa vilar på?

Sedan årsskiftet har företrädare för Sveriges kristna råd mött kommittéledamöter från sju av riksdagens åtta partier. I samtalen har fem punkter tagits upp gällande de frågor som den parlamentariska kommittén enligt direktiven ska behandla:
• Alla asylsökande har rätt att söka och få sin ansökan om skydd prövad.
• Asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige bör som huvudregel beviljas permanenta uppehållstillstånd . I den mån tillfälliga uppehållstillstånd ges, bör tillståndstiden vid det första tillfället för alternativt skyddsbehövande vara längre än 13 månader.
• Synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt ömmande omständigheter för barn bör återinföras som en humanitär grund.
• Såväl konventionsflyktingar som alternativt skyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening.
• Nivån på försörjningskraven för familjeåterförening bör sänkas.

Kyrkoledarna avslutar sin debattartikel med:
”Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot. Vi behöver ge människor på flykt ett värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt där Europas länder tar ett gemensamt ansvar. Vi uppmanar politikerna i Sveriges riksdag att i utformningen av en ny migrationslagstiftning utgå från medmänsklighet och humanistiska värderingar!”

Debattartikeln är undertecknad av kyrkoledare inom Sveriges kristna råd:
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén,
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan,
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift,
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan,
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan,
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen,
Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord,
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan,
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS,
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet,
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan,
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Läs debattartikeln i Dagens nyheter

https://www.dn.se/debatt/risk-att-migrationskommitten-gar-emot-svenska-folkets-vilja/

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org