I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.

– Vi befinner oss i en kris och då är det extra viktigt att fortsätta fira gudstjänst tillsammans, även om det blir på ett annat sätt än vi är vana vid, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Så här agerar kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd i påsk:

Katolska kyrkofamiljen

(en medlemskyrka)

Stockholms katolska stift har gått ut med att kyrkorna är öppna för bön och enskild andakt men alla offentliga mässor är inställda tills vidare. Detta gäller även under påsken. Ett tiotal församlingar, av totalt 44, sänder sina mässor online. Biskop Anders Arborelius kommer att fira mässor i domkyrkan i Stockholm, helt utan församling och de kommer att livestreamas skärtorsdagen, långfredagen, påskafton och påskdagen.

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

(15 medlemskyrkor)

De ortodoxa och österländska kyrkorna rymmer en stor mångfald av samfund som agerar på olika sätt. Generellt har dessa kyrkor hörsammat myndigheters rekommendationer och restriktioner. De flesta har sina högsta styrande organ i andra länder och råd och förhållningsorder därifrån efterföljs. I Sverige har Sankt Ignatios stiftelse, den enda samlande institutionen för alla de ortodoxa och österländska kyrkotraditionerna, skrivit till de samverkande kyrkorna att ”solidaritet med samhällets utsatta innebär stängda kyrkor under påsk”. De syrisk-ortodoxa stiften som också samlar flest medlemmar i Sverige har egna tv-kanaler som kan sända till den syrisk-ortodoxa diasporan runt om i världen.
Alla ortodoxa kyrkor, förutom de finska ortodoxa, firar påsk enligt gamla kalendern, vilket innebär att påskdagen är den 19 april.

Frikyrkofamiljen

(6 medlemskyrkor)

Så agerar några av frikyrkosamfunden:

Svenska Alliansmissionen rekommenderar starkt sina församlingar att avstå från att hålla allmänna sammankomster inomhus, även om man samlar färre än 50 personer. Samfundet uppmuntrar istället till att se över alternativa lösningar för gudstjänstfirande, såsom webbsändning eller gudstjänstfirande utomhus.

Inom Equmeniakyrkan finns ingen generell avrådan från gudstjänst. Varje församling beslutar själv om man vill och kan fira gudstjänst utefter föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Man uppmuntrar till vandringsgudstjänster eller via nätet eller som en telefonkedja i församlingen där alla uppmuntras att läsa texterna, be förböner. Det kan också vara att några möts i kyrkolokalen, och firar där, på plats, vid den vanliga tiden vilket är en trygghet för församlingen och för stabiliteten att aviserade tider fortsätter att gälla.

Frälsningsarméns kårer (församlingar) tar själva ställning till om de vill hålla gudstjänsterna fysiskt, så länge antalet mötesdeltagare inte överstiger 50 personer. Centrala rekommendationer är att ha gudstjänst eller alternativ samling varje helg, följa lokala situationen av smittspridning samt att anpassa till åldersstruktur och riskgrupper – riskgrupper bör inte delta i gudstjänst. Många kårer webbsänder också sina gudstjänster. Vasakårens andakter delas även på Frälsningsarméns centrala Facebook-sida varje söndag klockan 11.00. Under påskveckan kommer gudstjänster från Vasakåren publiceras där på skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen.

Lutherska kyrkofamiljen

(4 medlemskyrkor)

Inom Svenska kyrkan har varje stifts biskop gått ut med rekommendationer till respektive församlingar. Rekommendationerna ser olika ut i landet då smittspridningen inte är likadan över hela Sverige. Biskoparna i Stockholm och Göteborg har rekommenderat att inte anordna fysiska ordinarie gudstjänster men meddelat att de har full respekt för att kyrkoherdarna kan komma till en annan slutsats givet den lokala situationen. Många församlingar har börjat med digitala andakter och gudstjänster. Under stilla veckan kommer det att sändas dagliga andakter och gudstjänster från Uppsala domkyrka.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en rörelse inom Svenska kyrkan och rekommenderar sina kyrkor att hålla öppet och även fira gudstjänst. Beslutet ligger dock alltid ytterst hos den lokala styrelsen att nogsamt iaktta myndigheternas påbud såväl som rekommendationer. Man rekommenderar att ha fler gudstjänster, glesa ut bland stolarna eller markera platser med psalmböcker så att besökarna håller avstånd. EFS direktsänder gudstjänster samt lägger ut förinspelat material under påsken.


Mer information

Alla medlemskyrkor och observatörer inom Sveriges kristna råd: https://www.skr.org/om-oss/medlemskyrkor/

Kyrkorna och Coronaviruset:
https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/

Presskontakt

Esther Flores Sedman

Press- och kommunkationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org