Porträtt av ekologen Pella Thiel. Foto av Annika af Klercker

2023 års Martin Luther King-pris, det 17:e i ordningen, tilldelas Pella Thiel, ekolog och grundare av End Ecocide Sweden.
Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005 av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.
Priset går till en person, eller organisation, som verkat i Martin Luther Kings anda och för att uppmärksamma och fira de tidlösa värderingar som Martin Luther King kämpade för.

Pella Thiel FOTO: Annika af Klercker

Pella Thiel valdes med följande motivering:
”Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet. Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden. Pella Thiel har även grundat End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott. Hon har också tagit initiativ till Faith Voices for Ecocide Law, ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem. Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring. Vi uppmärksammar hennes kunskap, nätverksbyggande och pedagogik. Vi vill lyfta hennes mod och ickevåldsliga envishet, att under lång tid kämpa för fred med jorden. Den vision som driver Pella Thiel är en planet där människor och natur lever i harmoni och där människans destruktiva roll under antropocen är ett minne blott: ’From harm to harmony!’”

Pella Thiel om att ta emot priset:
– Det är alldeles överväldigande att ta emot ett pris i Martin Luther Kings namn. Hans vision om ett värdigare samhälle, där jämlikhet och rättvisa råder är mer aktuell än någonsin. Idag behöver drömmen även inkludera den levande helhet vi är en del av. Jag önskar att fler kan våga drömma så stort.

– Det är en stor glädje och helt rätt att priset i år går till Pella Thiel. Vi kan inte fortsätta förstöra den skapelse vi har fått låna av Gud och som vi är så beroende av. Vi vet också att de stora ödesfrågorna för framtiden hör samman med klimatförändringarna. De måste bromsas, för allt livs skull, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd och ordförande i priskommittén.

Priset delas ut den 16 januari 2023.
Här finns en lista över alla tidigare pristagare. Första pristagaren år 2005 var Mikael Wiehe.


Mer om Pella Thiel
Till Pella Thiels webbplats.

Kontakt
George Olvik

Kommunikationschef Equmeniakyrkan
george.olvik@equmeniakyrkan.se

08-580 031 35

Wilhelm Blixt
Kommunikationsansvarig Sveriges kristna råd
wilhelm.blixt@skr.org

08-453 68 02

Om Martin Luther King-priset
Martin Luther King-priset har delats ut till enskilda personer sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en person som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst. Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd står bakom priset som delas ut varje år på Martin Luther King-dagen (tredje måndagen i januari).
Läs mer: martinlutherking.se

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org