Mellan 31 augusti och 8 september möts kristna från hela världen och från olika kyrkotraditioner, tillsammans med ekumeniska nätverk och organisationer, för gudstjänster, bön, seminarier, samtal, gemenskap, överläggningar och beslut.
Temat är ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”.
– Jag ser mycket fram emot att delta. Generalförsamlingarna är milstolpar i den ekumeniska rörelsen. De har ofta fungerat som en sorts temperaturmätare där det blir tydligt vilka frågor i kyrkornas samspel som hör till samtidens hetaste och viktigaste, säger Jan Eckerdal teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd.


Kyrkornas världsråds generalförsamling är en unik möjlighet för världens kyrkor att fördjupa sitt engagemang för synlig enhet och gemensamt vittnesbörd då det är världens största ekumeniska sammanslutning med ca 350 medlemskyrkor. Förutom delegaternas överläggningar och beslutsfattande finns ett mycket omfattande program med gudstjänstliv och seminariepunkter som även konferensdeltagare är välkomna till.

Senast en generalförsamling av detta slag var i Europa var i Uppsala år 1968. De två senaste generalförsamlingarna var år 2013 i Busan, Sydkorea, och år 2006 i Porto Alegre, Brasilien.
Temat denna gång är ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning” (”Christ’s love moves the world to reconciliation and unity”).

– I en tid av stora ekumeniska utmaningar är det spännande att generalförsamlingen för första gången lyfter fram den kristna kärleken i sitt tema. Kärlekstemat sätter fokus på trons relationella natur, att vi har en kallelse till ömsesidig kärlek också i förhållande till den som är annorlunda än jag själv, säger Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd och fortsätter:

– Att så många från världens kristenhet samlas till gemensamt möte för bön och gudstjänst, överläggningar, föredrag och seminarier är hoppfullt. Generalförsamlingen är i sig ett tecken på styrkan som finns i att som världsvid kyrka gå tillsammans. Samtidigt finns en hel en del ämnen som förväntas bli svåra att behandla. Det gäller till exempel relationen till den rysk-ortodoxa kyrkan efter invasionen av Ukraina eller frågor relaterade till situationen i Israel och Palestina.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd, inför dagarna i Karlsruhe:

– Jag ser mycket fram emot att möta vänner från hela världen, nya och gamla. Det är stort när världens kyrkor möts för att fira gudstjänst och be tillsammans, men också fatta viktiga beslut för de kommande åren. Världens utmaningar är för stora för att någon kyrka eller organisation ska kunna lösa dem ensam. Vi möts för att svara gemensamt på världens nöd.

Generalförsamlingen inleds alltså officiellt på onsdag 31 augusti. Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier är en av invigningstalarna.

Fakta:
Kyrkornas världsråd har cirka 350 medlemskyrkor och är världens största ekumeniska sammanslutning. En stor del av de protestantiska kyrkorna och de flesta ortodoxa kyrkorna är medlemmar. Den romersk-katolska kyrkan är inte medlem men sänder representanter till organisationens möten och deltar dessutom fullt ut i väsentliga delar av Kyrkornas världsråds verksamhet. Det gäller exempelvis arbetet som sker inom ramen för kommissionen Faith and Order och kommissionen för mission och evangelisation.

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är de två svenska medlemskyrkorna och sänder delegater. Sveriges kristna råd är associerad medlem i Kyrkornas världsråd där generalsekreterare Sofia Camnerin är representativ delegat och Jan Eckerdal, teologisk rådgivare, är observatör. Även en grupp med kanslipersonal från Sveriges kristna råd kommer också vara på plats i Karlsruhe som deltagare.

Länkar:
Läs mer om generalförsamlingen på Kyrkornas världsråds webbplats
Läs mer på Sveriges kristna råds webbplats
Pressbilder från Kyrkornas världsråd

Relaterade länkar:
Broschyr med teologiska reflektioner inför generalförsamlingen

Kontakt:
Wilhelm Blixt, press- och kommunikationsansvarig
wilhelm.blixt@skr.org
08-453 68 02

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org