I rapporten ”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020” analyseras särskilt åtta utsatta grupper i samhället, däribland hemlösa, äldre med låga inkomster, papperslösa samt EU-medborgare. Rapporten beskriver varje grupp, samt ger en analys om behov av mobilisering på akut- och lång sikt.

– Behovet av stöd till dessa grupper ökar kraftigt just nu. Kyrkorna och dess diakonala organisationer kommer att möta nya målgrupper och framför allt ett ökat antal människor i psykisk ohälsa i sviterna av covid-19 på grund av bland annat arbetslöshet och hemlöshet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Rapporten beskriver både nya och sedan tidigare kända grupper som lever i utsatthet. En ny grupp är unga som tidigare varit timanställda och som nu tappat fotfästet och står utan arbete, mat och bostad. Kyrkorna ser också en märkbar ökning av fattiga äldre och ensamma som besöker den öppna verksamheten för att få mat och gemenskap. Mycket av den sociala verksamheten sker idag utomhus. Härbärgen har fått spridas ut till flera lokaler för att människor ska kunna vila smittsäkert.

En annan ny identifierad grupp är sörjande med obearbetat avslut där antalet människor troligtvis växer under nästa år genom en fördröjd sorgereaktion. Många har inte kunnat följa sina anhörigas sista timmar i livet, vilket skapat många frågor, oro, frustration, sorg och en känsla av tillkortakommanden.

– Insatser på individ- och civilsamhällesnivå är nödvändiga men inte tillräckliga. Våra beslutsfattare på kommun- och riksnivå behöver se de revor som växer i samhällets skyddsnät. Vi delar nu med oss av vad vi ser i syfte att övrigt samhälle, inklusive politiken, ska få ett kompletterande underlag för agerande, fortsätter Karin Wiborn.

– Vi hade kunnat skriva en lång rapport om allt som kyrkor och närstående organisationer gjort och gör men i stället belyser vi de målgrupper vi identifierat som särskilt utsatta i förhållande till covid-19. Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullödig kartläggning, men en översikt av de intryck som kyrkornas sociala arbete fått med en tillhörande analys, säger Mia Nilson, generalsekreterare för Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Hon är en av medlemmarna i arbetsgruppen för ekumenisk diakoni inom Sveriges kristna råd vilka har sammanställt rapporten. I gruppen finns även representanter från Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Svenska kyrkanFrälsningsarmén, Pingst – Fria församlingar i samverkan och Svenska alliansmissionen.


Ladda ner rapport

 

 

 

 

 

 


Ladda ner rapporten ”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020” (PDF):
”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020”

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org