DEBATT. När mörkret är som tätast i Norden tänds adventsljusen i våra fönster och julen kommer till oss. Bibelns texter om ljus i mörkret är en välkommen hälsning om hopp och tillit för alla. Gud uppenbarar sig bland människorna som ett litet, sårbart och behövande barn långt från makt och ära. Världens frälsare kommer till oss när vi är som mest behövande. I Bibeln kan vi läsa änglarnas ord till herdarna utanför Betlehem: ”Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er. Han är Messias, Herren” (Lukasevangeliet 2:10-11).

Vi lever med många stora frågor som berör oss alla. Det rapporteras om en ökande otrygghet i våra städer. Många upplever en oro över klimatet och undrar om det finns tid att rädda vår planet. Unga människor känner stor press att agera som självständiga individer med höga krav. Samtidigt växer skammen över en konsumtion som hotar driva världen till miljökatastrof.

Så kommer julen, mitt in i vår verklighet. En högtid som många längtar efter. Andra känner en klump i magen. För många handlar julen om gemenskap och värme, för andra om ensamhet och kyla. Kontrasterna är stora. Kan julens djupaste innehåll hjälpa oss människor idag, mer än 2000 år efter Jesu födelse?

Den första julen var en märklig och överraskande händelse. Under enklast möjliga förhållanden, bland halm och boskap, föds ett barn i Betlehem. Änglar proklamerar att barnet är världens frälsare, och händelsen kommer att bli utgångspunkt för vår moderna tideräkning. Redan som ett litet barn tvingas Jesus på flykt med sina föräldrar. Gud lägger sig som ett spädbarn i våra händer. Gud anförtror sig åt oss. Så att det blir lättare för oss att anförtro oss åt Gud och bygga förtroende i vår värld. Otryggheten i samhället kan bara läkas genom att vi bygger ömsesidig tillit till varandra. Vi har ansvar att i varje relation vara förebilder i tro, hopp och kärlek.

Berättelsen om hur Gud blir människa i Jesus Kristus är relevant även för vår tid. Att Gud blir människa kallas på teologiskt språk inkarnationen. Hela skeendet är beroende av den unga Marias ”ja”. Hon accepterade uppdraget att föda Guds son in i världen. Julberättelsen handlar om hur Gud, som ett litet nyfött barn, är beroende av andra människor. Josef och Maria fick en alldeles unik gåva, men också ett stort uppdrag. Så är det än idag. Gud ger oss sina gåvor och ett stort ansvar för vår värld, vår omvärld och för det som är i vår närhet.

Det är lätt att tappa bort sig själv, sitt humör och sin julefrid i julstress och oro, i den stora oron över planeten och samhällsutvecklingen. Men också i oron över om jag själv räcker till, hinner och orkar. Så låt oss stanna upp ett ögonblick och reflektera över julens djupaste innebörd. Gud väljer att bli människa och kommer oss mänskligt nära och delar de yttersta konsekvenserna av att vara människa. Vad betyder det att Gud kommer till oss som ett nyfött barn? Julens budskap är radikalt; vi alla är beroende av varandra. Hela skapelsen är vårt ansvar och Gud valde att göra sig beroende av vårt förbehållslösa ”ja!

Julen är ljusets högtid och vi uppmanas att inte vara rädda, utan att tro. Tron är en motkraft till hopplöshet och uppgivenhet och ett svar på oro, rädsla och missmod. Kristen tro säger inte att den som tror alltid kommer att handla rätt eller alltid vara trygg, men lovar att vi med Guds och varandras hjälp kan bli de människor vi är tänkta att vara.

”I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!”

(vers 4, Nu tändas tusen juleljus)

Kyrkoledare inom Sveriges kristna råd:
Clive Adams
, kommendör, Frälsningsarmén,
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan,
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift,
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan,
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan,
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd.
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen,
Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord,
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan,
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS,
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet,
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd


Läs debattartikeln i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vQpOEj/julens-budskap-behovs-nu-mer-an-nagonsin

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org