Vid dagens möte med Åsa Lindhagen (MP) representerades kyrkorna av presidiet för Sveriges kristna råd, SKR, som består av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

Dagens samtal tog sin utgångspunkt i den debattartikel som kyrkoledarna skrev i Dagens nyheter i november om att barnkonventionen inte får bli ett hinder för barns religion. Kyrkoledarna menar att nu när barnkonventionen blivit svensk lag så är det väsentligt att dess skrivningar uttolkas på ett sätt som motsvarar barnkonventionens intention. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som rör barnet och konventionen vill ge förutsättningar för barnet att utvecklas, bland annat i andligt avseende.

Debattartikeln avslutades med fyra krav, däribland att kyrkorna uppmanade riksdag och regering att inse att samhällets ansvar för barnets andliga och existentiella utveckling är lika stort och gemensamt som ansvaret för barnets fysiska, psykiska, moraliska och sociala utveckling. Ett annat krav var att tydliggöra vad barnkonventionens artikel 14 konkret innebär för rätten både till tro och rätten att inte tro.

– Vad händer på sikt med ett samhälle där troende ungdomar inte uppmuntras att söka sin övertygelse och samtidigt lär sig att respektera andras tro?, sade föreståndare Daniel Alm.

Kyrkoledarna lämnade också över rapporten ”Unga troende i samhället” som Sveriges kristna råd presenterade i förra veckan och som visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro.

– Rapporten visar att det krävs en djupare undersökning om hur skolan lever upp till lagen. Nu är det viktigt att vi tar denna rapport vidare till ansvariga politiker och myndigheter så att vi tillsammans kan se hur vi kan förbättra situationen för unga troende, sade Anders Arborelius.

– Jag uppskattar att vi fick presentera kyrkornas arbete med barnkonventionen och erbjuda kyrkorna som en resurs i detta arbete, sade Karin Wiborn.

Mötet avslutades med att Antje Jackelén lyfte fram kyrkornas arbete med mänskliga rättigheter. I samband med granskningen av efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Sverige har Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Samiska rådet skrivit en parallellrapport gällande Universal Periodic Review (UPR) i FN.

– Rapporten belyser bland annat religiös diskriminering och hatbrott och repatriering av samiska mänskliga kvarlevor. Sverige erhöll ett flertal rekommendationer från andra medlemsstater om dessa frågor. Nu ser vi fram emot att Sverige godkänner de erhållna rekommendationerna, sade Antje Jackelén efter mötet med Åsa Lindhagen.

Kyrkoledarnas möte med Åsa Lindhagen hölls på Arbetsmarknadsdepartementet och varade i 45 minuter. Detta var det femte mötet på tio månader då Sveriges kristna råd haft enskilda möten med statsråd.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org