Det öppna brevet skickas idag till landets partiledare och är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd som består av Daniel Alm, Antje Jackelén, Anders Arborelius, Karin Wiborn och Benjamin Dioscoros Atas.


Bromma den 17 september 2019

Öppet brev till landets partiledare
Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Ulf Kristersson, Moderaterna
Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Isabella Lövin och Per Bolund, Miljöpartiet
Annie Lööf, Centerpartiet
Nyamko Sabuni, Liberalerna
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

Värna människovärdet

Riksmötet har öppnats och ett nytt riksdagsår har börjat. Vi som ledare för kyrkorna i Sverige, tillsammans med medlemmar i våra lokala församlingar, ber för er i era ansvarsfulla uppdrag. Det är svårt att mitt uppe i ett historiskt skede avgöra hur viktigt detta skede är i förhållande till tider som gått. Varje riksdagsår har sina problem att söka lösningar på, sina nationella och internationella utmaningar att möta med god, välavvägd och human politik. För oss är det viktigt att människors värde och värdighet är i fokus.

Under riksdagsåret som ligger framför finns ett stort antal mycket viktiga områden och frågor som behöver bearbetas, respektive besvaras. Ni känner dessa områden och frågor väl: klimatkrisen, sjukvård, skola, trygghetsfrågor, de ökande ekonomiska och sociala klyftorna mellan människor, brott och straff och arbetslöshet för att nämna några. Vi som kyrkor och samfund vill stötta och bidra till ett gott samhälle.

Vi förstår att det finns en fara för att med allt detta för ögonen förlora blicken för världen utanför vårt land. En av era företrädare, Alf Svensson, varnade nyligen i en krönika i tidningen Dagen för risken att hamna i ”något slags nationalistisk slummer”? Kyrkofadern Augustinus beskrev vid skiftet 300- och 400-talet människans problem som att hon är eller riskerar att bli ”incurvatus in se” – ”inkrökt i sig själv”. Kan samma öde drabba ett helt land och människorna där? Vi ser och hör oroväckande inslag i samhällsdebatten. Röster höjs för att vårt lands gräns ska stängas till allt mer, och att gränsen för så få människor som möjligt ska få bli en port till frihet och trygghet.

Människors rätt att fly från krig och förtryck och att söka en fristad i ett annat land än sitt hemland finns inskriven i internationella konventioner och EU-direktiv som Sverige förbundit sig att följa. När någon kommer till vårt lands gräns och önskar få en fristad här, ska de skäl hon anger för att få asyl/uppehållstillstånd prövas mot de konventioner och EU-direktiv Sverige anslutit sig till samt mot svensk lagstiftning. Bedöms skälen vara starka nog, ska hon få stanna, som flykting eller skyddsbehövande, annars inte. Det går alltså inte att sätta en numerär gräns för hur många asylsökande som ska få stanna. Oberoende av om det under ett år kommer 1.000, 10.000 eller 100.000 människor till vårt lands gräns, så har var och en av dem rätt till en individuell prövning.

Tillsammans som samfund i Sverige och i samverkan med våra systerkyrkor i Europa och andra delar av världen kommer vi fortsätta att bevaka dessa frågor. Sverige behöver tydligt sätta tryck på övriga länder i Europa för ett solidariskt gemensamt flyktingmottagande. Vi som kyrkor kommer också att fortsätta med opinionsbildning och ett praktiskt arbete med gamla och nya medlemmar i våra församlingar som bidrar till den sociala sammanhållningen i vårt land. De som invandrar till Sverige behöver oss och vårt beskydd, men vi behöver också dem!

Något av det allra viktigaste som ska utformas under riksdagsåret är framtidens politik och lagstiftning på migrationsområdet.

Vad kommer den parlamentariska kommittén att föreslå? Vad blir det, efter bearbetning och remissomgång, som regeringen slutligen går fram med? När svaren på de frågorna kommer under nästa år, blir det en viktig möjlighet att stämma av; klarar vi i Sverige, att vid sidan av alla viktiga inhemska frågor och problemområden, också se och bry oss om världen och människorna utanför vårt lands gränser?

För Sveriges kristna råd, presidiet

Anders Arborelius  
biskop, Stockholms katolska stift
Ordförande

Daniel Alm   
föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Vice ordförande

Benjamin Dioscoros Atas
ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Vice ordförande

Antje Jackelén
ärkebiskop, Svenska kyrkan
Vice ordförande

Karin Wiborn
generalsekreterare, Sveriges kristna råd


Läs brevet (PDF)

Öppet brev till landets partiledare Värna människovärdet

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org