Debattartikeln som idag publiceras i Expressen inleds med att beskriva en kris som ingen av oss har upplevt hittills och som påverkar alla, om än på olika sätt. Kyrkoledarna skriver bland annat:
”Regering, riksdag och myndigheter visar handlingskraft. Risker för det fortsatta samhällsbygget identifieras och åtgärdspaket presenteras på löpande band. Det är bra. Dessutom måste vi tänka på att det finns människor, precis som innan coronaepidemin fick fäste i vår värld, som också nu är de mest utsatta och som drabbas hårdast”.

Debattartikeln tar upp problematiken med att riskgrupper uppmanas att stanna hemma för att undvika att bli smittade samtidigt som cirka 33 000 personer i Sverige är hemlösa. Andra har inget hem att stänga in sig i under denna ”isoleringstid” och vissa härbärgen är stängda.

De fem skribenterna beskriver vad de ser i kyrkor och nätverk:
”Vi ser hur många befinner sig i ytterst svåra situationer. Den misär som många tidigare levt i har förvärrats. Vilka åtgärdspaket presenteras för att ge särskilt stöd åt hemlösa, asylsökande, tillfälliga arbetsmigranter och de som väntar på verkställighet av utvisning? Även lagstiftningen inom flera områden behöver ses över utifrån rådande omständigheter, exempelvis inom migrationen.”

Artikeln avslutas med påskbudskapet och att hoppet är starkare än modlöshet och misströstan:

”Det är ett budskap som vi hoppas ska nå varje människa i vårt land. Det gäller särskilt dem som lever på flykt, i utsatthet genom hemlöshet, i vilsenhet, i trångboddhet eller i ovisshet inför framtiden.”

Artikeln är undertecknad av presidiet för Sveriges kristna råd som består av:
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, ordförande
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, vice ordförande
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, vice ordförande
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, vice ordförande
Karin Wiborn,  generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Läs hela debattartikeln i Expressen

https://www.expressen.se/debatt/var-ar-stodpaketen-for-de-asylsokande/

Presskontakt

Esther Flores Sedman

Press- och kommunkationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org