Böneveckan för kristen enhet genomförs i cirka 120 länder, uppdelat i två perioder – i vår del av världen i januari och i södra delen i juni månad. Materialet för 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.

I Indonesien bor 265 miljoner människor där 86 procent är muslimer. Det betyder att landet har världens största muslimska befolkning. Tolv procent av befolkningen i Indonesien är kristna och inom det kristna rådet finns 89 medlemskyrkor. Här är medvetenheten stor om att bygga och stärka relationer med andra religioner.

– Den kristna minoriteten i världens största muslimska land har insett att arbetet för kristen enhet är viktigt för att kunna vara en röst i samhället i kampen mot korruption och orättvisor, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.

– Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår bekämpa orättfärdigheten, skriver indonesierna i materialet. Deras kraftfulla strävan att göra ”det rätta” blir en inspiration och utmaning också för oss i vår del av världen. Och det är detta som vi tillsammans samlas kring i årets Bönevecka för kristen enhet, säger Olle Kristenson.

Temat är hämtat från femte Moseboken, kapitel 16, 18-20:
”Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig”.

Här i Sverige firas ofta huvudgudstjänsten ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i böneveckan, det vill säga den 20 januari, vilken också är Bibelns dag. På Sveriges kristna råds webbsida finns aktuellt material att ladda ner som exempelvis förslag till gudstjänstordning och bibelord för varje dag under böneveckan.

Fakta, Böneveckan för kristen enhet

1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanske prästen Paul Wattson i USA tog 1908 ett ytterligare initiativ att samlas till bön för kristen enhet 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Denna gång är det kristna i Indonesien som bidragit.

 

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org