Sedan förra hösten har styrelsen för Sveriges kristna råd arbetat med en organisationsöversyn där kyrkorna genomlyst rådets olika verksamheter. Den 24 april beslöt styrelsen att bland annat krympa organisationen, vilket innebär att fyra projekt avslutas vid årsskiftet. Det handlar om projekten Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred.

Idag möttes landets kyrkoledare till årets sista styrelsesammanträde då generalsekreterare Karin Wiborn presenterade de förändringar som just nu pågår.

– Det har varit en smärtsam process att göra nedskärningar då medarbetare behöver sluta. Samtidigt var det nödvändigt att stabilisera verksamheten så att organisationen står tryggt och stadigt inför framtiden, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Sveriges kristna råd har som främsta uppgift att vara en plattform med en teologisk tyngd. Kyrkorna vill nu stärka det gemensamma arbetet med opinion och påverkan. För att genomföra detta har vi gjort prioriteringar där arbetsområden avslutas eller överlämnas till närstående organisationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

SKR:s presidium klipper det blå-gula bandet som markerar den förändrade organisationen och ett nytt formspråk, bland annat med en ny webbsida. Foto: Mikael Stjernberg.

Under torsdagseftermiddagen inbjöds personalen på Ekumeniska centret i Alvik till release och presentation av det nya kommunikationsmaterialet. De närvarande i SKR:s presidium klippte det symboliska blå-gula bandet. Det var biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén och generalsekreterare Karin Wiborn.

”Sedan i våras har vi arbetat för att forma den nya organisationen med en målsättning att göra oss mer kommunikativt tydliga och lättillgängliga”.

Mikael Stjernberg, press- och kommunikationsansvarig, SKR.

– Det har inneburit att vi idag kan presentera en ny grafisk profil och nytt informationsmaterial, en ny webbsida med en kort presentationsfilm om kyrkorna. Styrelsen fattade idag även beslut om en ny kommunikationspolicy.
– Att ha en användarvänlig och responsiv webbsida är viktigt och skapar en samlad informationsportal som samspelar med vårt arbete i sociala medier. Prioriterade målgrupper för oss är beslutsfattare, journalister och nyckelpersoner inom kyrkorna, fortsätter Mikael Stjernberg.

Vid dagens styrelsemöte diskuterades även andra frågor, exempelvis situationen för konvertiter i asylprocessen, samt beslut om verksamhetsplan och budget inför 2019.

SE DEN NYA FILMEN: Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Nedladdningsbara filer

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org