Fjäril

– Vi uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låt våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang, säger Jakob Evertsson, teologisk sekreterare på Sveriges kristna råd.

Den europeiska katolska biskopskonferensen (CCEE) och det ekumeniska samarbetsorganet Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) inbjuder i ett uttalande till gemensam bön för skapelsen under tiden från och med den 1 september till den 4 oktober. I uttalandet står att ”genom felaktig användning av naturresurser, och genom förstörelse och föroreningar, fortsätter vi att åsamka Guds skapelse svåra sår”, och att den livsstil som är typisk för det moderna samhället får konsekvenser för hela världen. Kyrkoledarna uppmanar alla att ”stoppa kretsloppet av självcentrering och isolering, och komma ihåg att vi alla tillhör samma mänsklighet”.

Därför, säger ordförandena för CCEE och KEK, inbjuds alla ”kristna och varje människa av god vilja till att ta ansvar för skapelsen, att klokt och konkret arbeta som goda förvaltare och att bekämpa orättvisor genom att skydda biologisk mångfald.”

– Varningstecken kommer allt oftare om att mångfalden i naturen är hotad, det kan gälla både marina och landlevande djur, hav, växter och skogar, säger Jakob Evertsson.

– Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom våra gudstjänster, fortsätter Jakob Evertsson.

Skapelsetid är en tid att fira gudstjänster med teman kring miljö och hållbarhet och gärna ekumeniskt. Perioden infaller 1 september som är kyrkoårets början i den östliga kristna traditionen – enligt judisk förebild (2 Mos 23:16) och 15 oktober är Tacksägelsedagen i den västliga kristna traditionen.

På hemsidan för Season of Creation finns ett gediget material på engelska att hämta hem för användning i gudstjänster samt annat inspirationsmaterial: seasonofcreation.org

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org