Sveriges kristna råd tar vartannat år fram ett nytt diakonalt material utifrån ett aktuellt tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins månad). Det är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och organisationer som sätter fokus på en angelägen diakonal fråga. Temat för åren 2020 och 2021 handlar om ensamhet.

Sedan i höstas har arbetet pågått i en ekumenisk arbetsgrupp som planerat innehållet. Meningen var att materialet skulle presenteras vid ett frukostmöte i nästa vecka men detta sker redan idag. Frukostmötet är nu inställt och delar av materialet har omarbetats utifrån Coronavirusets effekter på samhället. Bland annat finns en särskild sida som tipsar församlingar om ”Ensamhet och Coronaviruset”.

– Nu lever vi mer eller mindre alla i en påtvingad ensamhet vilket gör det planerade temat för kyrkornas diakonifokus högaktuellt, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

– Vi tror att materialet är till hjälp i kyrkornas diakonala arbete som ständigt pågår. Nu präglas det mesta i vår vardag av rapporter om samhällspridning av COVID-19. Våra mötespunkter har drastiskt blivit färre. Det betyder sannolikt att ensamheten blir än större. Hur kan vi som kyrkor och enskilda bidra till gemenskap och medmänsklighet? fortsätter Karin Wiborn.

På Sveriges kristna råds temasidor finns nu faktakunskap samlad om ensamhet, metoder för att arbeta med att bryta ensamhet och goda exempel från olika församlingar. Dessutom finns fyra filmer om ensamhet, exempelvis om volontärarbetet i Gustav Vasa församling, Stockholm och en film om ofrivillig ensamhet. Målgrupp är främst diakoner, präster, pastorer samt frivilliga i församlingarna som arbetar diakonalt. Materialet kommer kontinuerligt att uppdateras och kompletteras. Temat kan uppmärksammas regelbundet. Många kyrkor brukar särskilt uppmärksamma detta material 13:e söndagen efter trefaldighet, Diakonins dag (6 september 2020).

– Just nu är materialet mycket aktuellt och det är vår förhoppning att inspirationsmaterialet ska bli välanvänt i våra kyrkor och församlingar, säger Ulrika Jonsson på Sensus studieförbund.

Ulrika Jonsson är en av dem som arbetat i den ekumeniska projektgrupp som varit med och tagit fram materialet på uppdrag av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för diakoni.

Diakonifokus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Sveriges kristna råd.

Länk till Diakonifokus

https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ensamhet/

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org