Vid ett extrainsatt styrelsemöte tidigare idag beslöt styrelsen för Sveriges kristna råd, SKR, att enhälligt utse pastor Sofia Camnerin till ny generalsekreterare. Hon efterträder Karin Wiborn.

– Det är med tillförsikt och glädje vi välkomnar Sofia Camnerin som ny generalsekreterare. Hon har stor erfarenhet av ekumeniskt arbete och också ett stort engagemang för tro och kyrka, säger Daniel Alm, ordförande i Sveriges kristna råd. Alm fortsätter:

– Uppdraget som generalsekreterare i en gemenskap av 26 medlemskyrkor kräver kunskap men också ledarskap och integritet för att kunna samla och samtidigt företräda en sådan bredd av den kristna trons uttryck. Vi tror att den kallelse och kompetens Sofia bär ger goda möjligheter för fortsatt god dialog kyrkorna emellan men också till att vara en röst i samtiden.

Sofia Camnerin är ordinerad i Svenska Missionskyrkan och numera pastor i Equmeniakyrkan, teologie doktor, författare och är nu biträdande rektor på Enskilda Högskolan Stockholm. Nyligen avslutade hon sitt förordnande som biträdande samfundsledare inom Equmeniakyrkan efter åtta år. Hennes drivkraft är evangeliets förverkligande och uttolkning. Camnerin har en bred ekumenisk erfarenhet, både nationellt och internationellt. Bland annat är hon sedan 2006 ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Åren 2012-2018 var hon vice ordförande i Svenska bibelsällskapets styrelse och har även varit styrelseledamot i studieförbundet Bildas styrelse och i Verbum AB. Sofia är sedan flera år delaktig i några av SKR:s arbets- och referensgrupper. Hon är gift och har tre barn och bor i Stockholm.

– Jag tror verkligen att enhet är svaret på världens nöd. Kyrkor ska söka enhet för världens skull, för att världen ska tro. Sveriges kristna råd är en viktig plattform för kyrkornas gemensamma arbete. Jag ser mycket fram emot att få tjäna på detta sätt, säger Sofia Camnerin.

Sofia Camnerin tillträder tjänsten som generalsekreterare senvåren 2021. Foto: Mikael Stjernberg.

Karin Wiborn slutade sin tjänst som generalsekreterare vid årsskiftet och Sofia Camnerin tillträder tjänsten under senvåren 2021. Fram till dess är Björn Cedersjö tf generalsekreterare. Han har tidigare varit teologisk rådgivare inom SKR och gick i pension 2019.

Ansvariga för rekryteringsprocessen har varit presidiet för Sveriges kristna råd som består av föreståndare Daniel Alm, biskop Anders Arborelius, ärkebiskop Benjamin Atas och ärkebiskop Antje Jackelén.

Presskontakt

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org