I mars 2018 gick Socialdemokraterna ut med sitt vallöfte inför riksdagsvalet att stoppa etableringen av nya konfessionella friskolor. Samma dag (18 mars) skrev flera kyrkoledare inom Sveriges kristna råd, SKR, en debattartikel i Svenska dagbladet med rubriken ”Naivt – religiösa friskolor en tillgång för samhället”. Därefter inbjöd Sveriges kristna råd Anna Ekström till ett studiebesök på en kristen friskola, ett besök som idag förverkligades.

Studiebesöket på LM Engströms gymnasium i centrala Göteborg inleddes på måndagsförmiddagen med en presentation av skolan av rektor Fredrik Sidenvall. Skolans kristna profil har sin grund i Svenska kyrkans tradition och här går cirka 575 elever. Skolan etablerades 1924 som Göteborgs Enskilda Gymnasium för blivande präster. Gymnasiet ser idag kristen tro som en resurs som gör tillvaron, begriplig, hanterbar och meningsfull.

SKR:s generalsekreterare, Karin Wiborn, berättade om bakgrunden till kyrkoledarnas debattartikel och inbjudan till studiebesöket. Därefter påminde biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift, Svenska kyrkan, om att den svenska folkskolan springer ur kyrkans utbildningstradition.

– Undervisning är en del av kyrkans arbete och det är viktigt att barn och ungdomar får möta levande religion och inte bara som en historisk företeelse. Det bidrar till förståelse och tolerans, säger Susanne Rappmann.

Därefter hölls ett gemensamt samtal med ministern där olika synpunkter på konfessionella skolors vara eller inte vara lades på bordet. För kyrkorna och religionerna är det en fråga om att inte diskrimineras av religiösa skäl. Ministern förespråkar en hållning där skolan allt igenom är sekulär och icke konfessionell.
Studiebesöket avslutades med en rundvandring på skolan, med ett besök på lektionen ”Religion-specialisering” med bibelkunskap (100 p) som är ett ämne som läses av alla elever i årskurs 1 eller 2. Besöket avslutades i en musikklass där ministern inbjöds att vara med och sjunga tillsammans med klassen.

Frågan om de religiösa friskolornas framtid landade i Januariöverenskommelsen som den rödgröna regeringen slutit tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Här föreslås inte något totalförbud utan ett etableringsstopp. Just nu utreds ett eventuellt lagförslag. Utredningen av etableringsstopp för nya konfessionella friskolor kommer ut på remiss i december. I förra veckan deltog Sveriges kristna råd i ett möte om utredningen mellan religiösa aktörer och den särskilde utredaren Lars Arrhenius.

Enligt Skolverkets statistik finns cirka 70 friskolor på grund- och gymnasienivå som är konfessionella; 59 kristna, 9 muslimska och en judisk. De konfessionella skolorna utgör 1,1 procent av landets samtliga grund- och gymnasieskolor. Av grundskolans samtliga elever går 1,2 procent i en konfessionell friskola, cirka 12 300 elever. Konfessionella inslag får ske inom ramen för skolans utbildning. Det aktiva deltagandet här ska alltid vara frivilligt. I Sveriges närhet finns länder där andelen elever i konfessionella skolorna är betydligt fler, exempelvis Belgien (56,8 %), Nederländerna (76,3 %) och Storbritannien (37,2 %). Även Norge och Danmark har en betydligt större andel elever i konfessionella skolor än vad Sverige har.

Mötet idag med Anna Ekström var det fjärde ministermötet sedan i maj då företrädare från Sveriges kristna råd mött representanter för regeringen. Den 22 maj mötte kyrkorna justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, den 3 juni genomfördes ett möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och den 26 juni var ett möte med utrikesminister Margot Wallström.

 

Presskontakt

Esther Flores Sedman

Press- och kommunkationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org