Den 22-25 april hålls konferensen Helande och hälsa i ortodox tradition på Nya Valamo kloster, den finska ortodoxa kyrkans andliga centrum. Alla som är intresserade av ortodox tro och tradition är välkomna, men anmälan om deltagande behöver göras snarast! Arrangör av konferensen är Ekumenik i Norden, ett av Sveriges Kristna Råds program och bland de medverkande finns den finska ortodoxa kyrkans överhuvud ärkebiskop Leo, Heikki Huttunen, generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland och Sirpa Koriala, rektor för Valamo folkhögskola.

Fortsätt läsa mer från oss