Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra situationen för de människor som är på flykt. Kyrkornas globala vecka är ett redskap för detta. I november finns en unik möjlighet att tillsammans gestalta evangeliet genom arbete för globala rättvisefrågor, både globalt och lokalt.

Under 2012 fortsätter temat från förra året ”Över gränser – om migration och flyktingskap”. Detta är ett ämne som erbjuder många möjligheter att uttrycka både global och lokal solidaritet. Nu finns en ny chans att både lyfta fram flyktingsituationen i världen och de människor som i vissa fall finns i den lokala församlingen.
– Låt idéerna flöda över hur just din församling kan uppmärksamma kampanjen, så att vi tillsammans kan göra skillnad, säger Johanna Olaison, koordinator för Kyrkornas globala vecka.

I år infaller Kyrkornas globala vecka 18-25 november.

Fortsätt läsa mer från oss