Sveriges kristna råd inbjuder alla att vara med i bön inför pingsten. Detta är ett initiativ som inleddes 2013 och som sedan fortsatt. Bönen finns översatt till 13 olika språk. Ta del av bönen och dela den med andra!

Pingstnovenan fyller tio år!

Under de nio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och Pingst brukar man hålla särskilda böner till den heliga Anden. Förebilden är apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden, Faderns utlovade gåva (Apg 1:4-14).  

I den tidiga kristna kyrkan föddes traditionen att be om helig Ande, särskilt från Kristi himmelfärdsdag till och med Pingstdagen, under nio dagar, en så kallad novena.

Traditionen har sedan dess hållits levande, men på sina håll fallit i glömska.

Fader Björn Göransson

För tio år sedan skrev den katolske prästen fader Björn Göransson en pingstnovena som är formulerad med inspiration från klassiska katolska böner. Via Sveriges kristna råd inbjöds alla att be denna bön. Bönen har sedan spridits ekumeniskt över Sverige och bes inför pingsthelgen av ett stort antal kristna från olika samfund.

Många deltar i bönen och på så vis har en gemenskap skapats och hållits levande.

Bönen kan bes av vem som helst, var som helst, när som helst. Särskilt lämpligt är det att be den från och med Kristi himmelfärdsdag till och med Pingstdagen. Den kan bes i hemmet, på resa, eller i en kyrka under en gudstjänst. Den kan bes enskilt och/eller i grupp. Bönen är urkristen och allkristen.

Alla inbjuds att be bönen och sprida den. Den kan tryckas upp via PDF-filer på 13 språk och delas ut via bönekort.

Bönen

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Bön översatt på 13 språk

Ladda ner utskriftsvänlig PDF av bönen. Bönekorten kan även kopieras eller tryckas upp.

Bönekort_svenska
Bönekort_engelska
Bönekort_tyska
Bönekort_franska
Bönekort_spanska
Bönekort_arabiska
Bönekort_slovakiska
Bönekort_kroatiska
Bönekort_kirundi
Bönekort_italienska
Bönekort_filippinska
Bönekort_polska
Bönekort_finska

Fortsätt läsa mer från oss