Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhet har precis inlett en pilgrimsprocess. Under två år kommer arbetsgruppen stanna till vid fyra rastplatser för att fördjupa samtalet. Vid varje rastplats kommer nämligen en kyrkotradition stå värd och ge olika perspektiv från sin kyrkotradition kring frågor om jämställdhet, sexualitet, kön och makt.

Den receptiva ekumenikens förhållningssätt om att reflektera över vad man kan lära av andra kyrkotraditioner än sin egen för att på så sätt fördjupa sin förståelse av sin egen tradition finns med under processen.

– Varje kyrkofamilj bjuder ”hem” till sig för att ge sina perspektiv. Lärande, lyssnande och gemensamt utforskande står i fokus. Det här är svåra kyrkosplittrande frågor. Vi vill visa att vi faktiskt kan prata om de här svåra frågorna, säger Marit Norén, präst i Svenska kyrkan och en av deltagarna i arbetsgruppen för jämställdhet inom Sveriges kristna råd.

Katoliken Pehr Thorell, också med i arbetsgruppen, påminner om att det är just en pilgrimsprocess som har inletts.

– Vi är på väg mot ett mål, men där vi inte vet vad som kommer hända under vägen. Vi kommer ibland vandra i regnet och ibland kommer det vara jättehärligt. Nu har vi precis gett oss iväg, säger han.

Första träffen sker på Birgittasystrarnas kloster i Vadstena. Det är här vi möter Marit och Pehr i ett konferensrum. Det är alltså den katolska kyrkofamiljen som står värd denna gång. Katolsk lära och katolska perspektiv på jämställdhet introduceras av olika katolska företrädare, som sedan arbetsgruppen samtalar om. Bland annat medverkar Birgittasystrarnas moder Karin och pater Stefan Dartmann. Även den katolska synodala processen presenteras för arbetsgruppen.

– Jag har lärt mig jättemycket om den romersk-katolska kyrkan! Det är också särskilt fint att få vara på ett kloster och ta del av gästfriheten. Och möta en stark kvinnogemenskap, säger Marit Norén.

Även om det bara är början på pilgrimsprocessen pratar Marit Norén om att det finns något läkande och helande som har påbörjats.

– Vi går tillsammans och detta är åtminstone ett mikrobidrag för ekumeniken och kristna enheten.

– För mig personligen har det också blivit tydligt vilken central teologisk fråga det här är. Vi måste ta tag i frågorna om jämställdhet, jämlikhet, våld och förtryck. Här kastas vi rakt in i frågorna om kristen människosyn och om vad och vem kyrkan är, säger Marit Norén.

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhet tillsammans med Moder Karin, Birgittasystrarna i Vadstena.


Pehr Thorell säger att de inledande dagarna leder till mycket eftertanke och att det finns massivt intresse i gruppen.

– Jag tänker mycket på relationen kyrka och samhälle. Till exempel hur vi når och samtalar med våra barn, när samhället har gjort stora framsteg gällande mänskliga rättigheter och kyrkan ibland upplevs som att den inte hänger med, säger han.

Emma Audas, pilgrimspräst.


Under dagarna i Vadstena, denna självklara plats att inleda en pilgrimsprocess på, besökte gruppen också Pilgrimscentrum och pilgrimsprästen Emma Audas för att inspireras ytterligare hur pilgrimstankarna kan påverka den gemensamma vandringen än mer.

I höst blir nästa rastplats den lutherska kyrkofamiljen.

Text och foto: Wilhelm Blixt


Fortsätt läsa mer från oss