Förra gången jag skrev bloggen satt jag på tåget hem från Stockholm till Örebro. Nu åker jag åt andra hållet. Det är onsdag morgon och jag ser fram emot en intressant dag med möten som jag får berätta mer om vid ett annat tillfälle.

Jag är fortfarande lite uppfylld av de möten jag hade i måndags. Jag hade under dagen planering och utvecklingssamtal med några av de kompetenta personer som tillsammans med mig arbetar inom området FROM (=fred, rättvisa och miljö). Det handlade om Kyrka för fairtrades arbete under 2013 och en utvärdering av det gångna året med koordinatorn för området fredskultur. Spännande och viktigt arbete där vi får vara med och göra skillnad. Tillsammans med Livets Gud – som älskar alla människor – får vi arbeta för rättvis fred och hållbar utveckling.

Måndagens huvudmöte var samrådet med diakonikoordinatorerna i kyrkor och några närstående organisationer. Vi möts fyra gånger om året. Uppdraget är formulerat så här: ”Sveriges kristna råd (SKR) är en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige vars syfte är att verka för kristen enhet, främja gemensamt vittnesbörd, vara en mötesplats för samråd och samverkan samt vara samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet. I SKRs arbetsgrupper arbetar kyrkorna och närstående organisationer/resurspersoner tillsammans för att (1) informera varandra om vad som görs i våra olika sammanhang och (2) förstärka effekterna av det som sker genom att samordna våra insatser där så är lämpligt.

När diakonigruppen möts har vi en stående punkt: följa utvecklingen vad gäller människors livsbetingelser och samhällets stöd och skydd för människor i utsatta situationer. Vi delar iakttagelser och erfarenheter med varandra.

Så har vi några gemensamma projekt vi arbetar med. Denna gång följde vi upp den konferens kring diakoni i oktober som genomfördes i Göteborg på temat ”Makten och vanmakten”. Drygt 200 personer deltog. Jag tror vi alla, förutom intressanta seminarier, kommer att minnas Annika Östbergs berättelse om sitt liv. Vi talade om diakonins månad september som 2013 kommer att få temat ”Hållbart liv – om trovärdigt församlingsbyggande”. Arbetet med inspirationsmaterialet, med planerad release den 20 mars, pågår med stor inspiration.

Det är alltid både informativt och utmanande att lyssna till vad som görs i de olika kyrkorna: Frälsningsarmén med sin närhet till människor i utsatta situationer, Svenska kyrkan med sin breda verksamhet och sitt utvecklingsarbete på alla möjliga områden, Gemensam framtid som söker former för sitt arbete, Pingströrelsen med sitt nygamla område Pingst socialt med LP-verksamheten och planer på socialt företagande, Hela Människan som så trofast arbetar med både unga och äldre Glömda barn, människor som lever eller levt med missbrukande förälder. Och det är fascinerande att upptäcka hur mycket samverkan och nyttjande av varandras resurser som kan bli följden av att man berättar för varandra om vad man gör.

Vi pratade också om hur avgörande vår människosyn är och att människor inte blir objekt för vårt arbete. Vi har definierat vår uppgift så här: Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” Ömsesidigheten är avgörande för vår attityd och vår insikt att vi alla är delar i en värld fylld både av blomstring och bräcklighet.

Ja, så kan jag fundera på väg till jobbet. Och jag ber: Livets Gud, välsigna våra olika arbetsinsatser idag.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss