Under två dagar håller Sveriges kristna råd årskonferens tillsammans med Svenska missionsrådet i Pingstkyrkan, Jönköping. Ett stort antal deltagare från Sveriges kyrkor finns med. Dagarna innehåller gudstjänstfirande, seminarier, förhandlingar samt 100-årsfirande av Svenska missionsrådet.I samband med årsmötet hölls under onsdagen ett extra styrelsemöte som valde Pelle Hörnmark till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR) under ett år. Pelle Hörnmark är föreståndare för Pingst — Fria församlingar i samverkan och han efterträdde tidigare ordförande Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift.

Vid det extra årsmötet för Sveriges kristna råd beslutades att uppta Trossamfundet Gemensam Framtid som medlem i SKR. Det innebär också att årsmötet bekräftade utträde för de tre kyrkorna som ingår i den nya kyrkan; Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Antalet medlemskyrkor i Sveriges kristna råd minskar därmed från 28 till 26 stycken. Årsmötet beslutade även att anta en idégrund och inriktning för SKR:s verksamhet under åren 2013-2015 med devisen ”Lär känna varandra på djupet — för att världen ska tro och leva”. Under denna period inriktas verksamheten på det inbördes samtalet bland medlemskyrkorna, den fördjupade gemenskapen och det gemensamma uppdraget. I detta betonas behovet av en stärkt kristen röst i samhällsdebatten. Några av fokusområdena för de tre kommande åren är andlig vård och omsorg, religionsmöten och religionsdialog samt dialog och mångfald.

Årsmötet avtackade Lennart Molin som i januari gick i pension som tillförordnad generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Under flera år var han även direktor för verksamhetsområdet ekumenisk diakoni kyrka-samhälle. Generalsekreterare för SKR är sedan i januari Karin Wiborn.

Fortsätt läsa mer från oss