Patriark Ignatios föddes den 1 april 1920 i byn Mucharda utanför Hama i Syrien. Redan som ung prästmunk var han en av grundarna av den ortodoxa ungdomsrörelsen i Syrien och Libanon, liksom senare av den internationella ungdomsorganisationen Syndesmos.

1961 vigdes han till biskop av Palmyra. Året därpå blev han föreståndare för klostret Balamand (Libanon) och rektor för dess teologiska seminarium (sedermera österns första ortodoxa universitet). Från 1970 var han metropolit av Laodicea. Sedan 1979 har han varit patriark av Antiokia och hela östern.

Patriark Ignatios var mycket aktiv i enhetssträvandena mellan de bysantinska och orientaliska ortodoxa, liksom i dialogen med företrädare för islam. Redan 1970 var han en av ordförandena i Kyrkornas Världsråd.

Evig åminnelse!

Fortsätt läsa mer från oss